“Anne was een vurig en inspirerend pleitbezorger voor vervolgde christenen. Hij deed dat met grote passie en betrokkenheid en was daarmee een inspiratiebron voor heel veel mensen tot op de dag van vandaag. Het is fantastisch dat het ook niet met de krachten van Anne van der Bijl stopt, maar dat Open Doors vanuit diezelfde inspiratie en motivatie dat werk doorzet en verder gaat.”


Kees van der Staaij – fractievoorzitter SGP

Kees van der Staaij


“Als ik terugkijk op het leven van Anne van der Bijl, dan zie ik God aan het werk in elk aspect van zijn leven. Eén van de momenten die me het meest is bijgebleven, is een moment tijdens de internationale directeurenconferentie in de vroege jaren ’80.

Elke morgen sprak Anne over de islam, terwijl daar op dat moment nog maar weinig aandacht voor was. Ik zag dan Anne, toen al, een enorme liefde en compassie voor moslims voelde. We waren op dat moment nog volop bezig met het communisme, maar Anne zag als een profeet al een grotere bedreiging voor de kerk.”


Sealy Yates – voormalig voorzitter internationaal bestuur Open Doors

Seal Yates


“Anne van der Bijl heeft het leed van de vervolgde kerk en de ernst van de almaar toenemende christenvervolging bij het grote publiek bekend gemaakt. In het bijzonder deel ik zijn liefde voor Pakistan en zijn inzet voor Palestijnse christenen. We moeten onze broeders en zusters, waar ook ter wereld, steunen. Anne van der Bijl deed dat als geen ander.”

Peter van Dalen – europarlementariër

Peter van Dalen


“Het overlijden van mijn goede vriend Anne van der Bijl zet me stil bij één van de grootste helden van het Christendom. Ik heb hem een aantal keren mogen interviewen in Hour of Power. Zijn moed, geloofsvertrouwen en pioniersschap zijn een erfenis die we mogen koesteren.”

Jan van den Bosch – bestuursvoorzitter Hour of Power


“We wisten allemaal dat het ging gebeuren, maar het raakt me toen ik hoorde dat Anne van der bijl is gestorven. God gebruikte deze man om me zoveel liefde voor moslims, zending en evangelisatie te geven. Het was een voorrecht hem soms te ontmoeten. En de leidster van onze Iraans groep had helemaal een bijzondere band met hem.

Wijsheid gewenst voor de familie en Open Doors om dit sterven nog een plek te geven.

Op het moment van zijn begrafenis zal ik in Irak zijn. Daardoor moet ik die missen. Maar ik ga met overtuiging in zijn voetspoor.”

Jurjen ten Brinke – christelijke spreker, voorganger, auteur en EO-presentator.


“Het was een voorrecht om meer dan vijftig jaar in hart en geest verbonden te zijn met Anne van der Bijl. Over de hele wereld sprak ik over mijn ervaringen in 1961 toen ik christelijke boeken naar de Sovjet-Unie smokkelde. Ik werd op de tweede dag gearresteerd. Vanaf die dag heb ik gezegd dat Anne ‘Gods smokkelaar’ was en ik ‘Gods prutser’.”

George Verwer – oprichter Operatie Mobilisatie


“Anne van der Bijl was meer dan veertig jaar mijn held. We reisden samen in onze bediening over vijf continenten. Hij was een van de moedigste, devote en visionaire leiders die ik ken. Ik hield veel van deze broer in Christus. Er viel geen onvertogen woord, ik ontving enkel woorden van zegen en bemoediging. Deze man heeft me grote spirituele verdieping onderwezen door zijn woorden, zijn daden en zijn leven.”

Loren Cunningham – oprichter van Jeugd met een Opdracht


“Anne van der Bijl zal altijd een geloofsheld voor me blijven. Hoe had hij kunnen weten dat zijn bereidheid om voorbij het IJzeren Gordijn te gaan in 1955 zoveel levens zou veranderen, inclusief dat van mij?

Het is een les voor ons allemaal: Volg Jezus Christus. Wees trouw. Hij zal Zijn kerk bouwen, zelfs in de moeilijkste gebieden en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Wij hebben het voorrecht met Hem te mogen samenwerken in dit alles. Bedankt dat je ons de weg hebt laten zien, Anne van der Bijl.”

Jeff Taylor – voormalig CEO van Open Doors International