Organiseer een Gebedsmoment

Bidden voor de vervolgde kerk is belangrijk. Christenen die na gevangenschap vrijkomen zeggen vaak dat ze gemerkt hebben dat broeders en zusters voor hen gebeden hebben. Organiseer daarom zelf een gebedsmoment aan de hand van deze twee filmpjes uit Ethiopië en Birma.

Ethiopië staat op nummer 18 van de ranglijst christenvervolging. Moslimextremisten en oeroude stammen staan vijandig tegenover het christendom. In sommige gebieden worden christenen buitengesloten van maatschappelijke voorzieningen.

Birma, ook wel bekend als Myanmar, staat op plek 23 in de ranglijst. Het zijn daar vooral extremistische boeddhisten die christenen vervolgen. De toename van democratie vergroot de stem van boeddhistische geestelijken. Christenen zijn vaak onderdeel van etnische minderheden en die profiteren niet van de democratie.

Bid voor deze twee landen aan de hand van de filmpjes en de gebedspunten.
 

Ethiopië

  • Bid dat de Heilige Geest de christenen in Ethiopië bemoedigt.
  • Bid dat nog meer vervolgers de Here Jezus mogen leren kennen.
  • Dank dat Chaltu, ondanks dat haar man vermoord werd, nog steeds een loflied kan zingen.
  • Bid dat de christenen blijmoedig mogen zijn, ondanks de vervolging.
  • Bid dat de blijmoedigheid een licht zal zijn voor de mensen die Jezus Christus nog niet kennen.


 

Birma

  • Bid dat de bouw van de kerk van pastor Vung voltooid mag worden.
  • Bid dat de pastors in Birma ondanks de armoede en de druk van de regering, hun eigen gezin kunnen onderhouden en voor steeds meer gelovigen kunnen zorgen.
  • Bid dat de extremistische boeddhisten de Here jezus mogen leren kennen.
  • Bid dat de kerk van pastor Ming zijn deuren weer mag openen.
  • Bid dat de verdreven christenen weer ergens woonruimte kunnen vinden en dat de Bijbelse lessen hen sterk maken.