Op de Ranglijst Christenvervolging zijn drie nieuwe landen te vinden. Niet zulk mooi nieuws, maar we willen het wel delen om bewust te worden van de situatie waarin onze broeders en zusters in die landen verkeren.

De drie nieuwkomers zijn: Burkina FasoKameroen en Niger. De komst van deze drie landen onderstreept de hoofdboodschap van de Ranglijst Christenvervolging 2020: in Afrika neemt vervolging toe. In onderstaande video zie je meer over welke vormen vervolging aanneemt in de landen Burkina Faso, Kameroen en Niger.

Om deze video te kunnen bekijken moet u ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Vernieuw de pagina nadat u uw cookie-instellingen heeft bijgewerkt.

Burkina Faso

Van de drie landen, schoot Burkina Faso het snelste omhoog op de Ranglijst Christenvervolging. De geweldsscore is daar verdubbeld. Vorig jaar stond het land niet op de ranglijst, nu op plek 28.

Het grootste deel van de bevolking is moslim. Kerken worden aangevallen en minstens vijftig christenen zijn in de afgelopen periode vermoord. Veel gemeenteleden zijn te bang om naar de kerk te gaan of om hun kinderen naar school te sturen.

Christenen met een moslimachtergrond vrezen door hun familie te worden gedwongen terug te keren naar de islam. Daarom houden velen hun nieuwe geloof geheim.

Burkina Faso

Kameroen

Hoewel 60 procent van de inwoners van Kameroen christen is, worden de overwegend islamitische delen van het land steeds meer beïnvloed door extremistisch gedachtegoed. De islamitische militie Boko Haram voert steeds vaker aanvallen uit, vooral in Noord-Kameroen.

Boko Haram heeft in Kameroen zijn aanvallen geïntensiveerd, evenals infiltratie en rekrutering van jihadisten. De crisis in de Engelstalige regio zorgt ervoor dat christenen op verschillende fronten kwetsbaar zijn. Naast intimidatie door radicale groeperingen hoeven ze van de regering geen hulp te verwachten. Sommige christelijke groeperingen worden tegengewerkt en de corruptie in het land verzwakt de veiligheid en de rechtsstaat in het land.

Het is gevaarlijk voor ex-moslims om openlijk hun geloof te uiten. Als er bij hen een Bijbel of christelijke lectuur wordt aangetroffen, zijn zij onmiddellijk doelwit van vervolging.

Meer over Kameroen

Kameroen

Niger

In Niger was de kerk tot voor kort nog niet een van de voornaamste doelwitten van geweld door radicaalislamitische groeperingen. In 2019 vond echter een reeks van aanvallen plaats. Extremistische moslims krijgen in Niger steeds meer invloed vanuit buurlanden Nigeria en Mali. Minder dan 1 procent van de bevolking in Niger is christen. Vooral in het zuidelijke deel van het land vormen zij een doelwit voor aanvallen, ontvoering en mishandeling.

Corruptie is een groot probleem in het land en straffeloosheid vormt een serieuze uitdaging. De verslechterende situatie treft alle burgers in het land, inclusief de christelijke gemeenschap. De vijandige en onvoorspelbare situatie in het land brengt hen in gevaar. Daarom kunnen christenen vanuit veiligheidsoverwegingen soms geen samenkomsten houden. Bovendien is het moeilijk en tijdrovend om een kerk officieel te registreren in Niger.

Christenen met een moslimachtergrond hebben het vaak nog moeilijker: zij worden bedreigd door hun families of onder druk gezet om afstand te nemen van hun geloof.

Godsdienst wordt in Niger nog gezien als een privéaangelegenheid, maar de scheiding tussen kerk en staat komt meer en meer onder druk te staan.

Niger

Veel Afrikaanse landen in de top 100

Opvallend dit jaar is dat nummer 51 tot en met 73 Afrikaanse landen zijn op de Ranglijst Christenvervolging. Onze broeders en zusters hebben het daar zwaar. Er is veel gebed en praktische ondersteuning nodig.

Vul het formulier hieronder in en steun ons werk met een eenmalige of maandelijkse gift.