Ieder jaar stelt Open Doors een Ranglijst Christenvervolging samen. Op de lijst staan de vijftig landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Dit jaar zijn er twee opmerkelijke nieuwkomers: Cuba en Niger.

Cuba

Cuba kwam dit jaar de ranglijst binnen op de 37e plaats.

Het Cubaanse regime verstevigde de greep op christelijke leiders en activisten die zich afzetten tegen de heersende communistische ideologie, zoals bijvoorbeeld bleek bij de grote demonstraties in juli 2021.

De overheid trad hard op: ze arresteerde demonstranten, plaatste mensen onder huisarrest, deelde willekeurig boetes uit, weigerde vergunningen voor religieuze bijeenkomsten af te geven en gebruikte fysiek en mentaal geweld tegen haar eigen burgers.

Niger

Niger is de tweede nieuwkomer dit jaar en komt binnen op de 33e plaats.

Grof geweld tegen een kleine christelijke minderheid is enorm toegenomen in dit West-Afrikaanse land.

Konden de meeste christenen in Niger in het verleden relatief vredig samenleven met moslims, vandaag de dag ziet de werkelijkheid er heel anders uit.

Islamitische extremisten kiezen kerken als doelwit, in verschillende delen van het land werden christenen gewelddadig aangevallen.

Meer over Niger

Niger