Het is geen goed nieuws voor de Chinese president Xi Jinping dat er op dit moment meer christenen in zijn land zijn dan leden van de Communistische Partij. Christenen vertrouwen op een hogere macht dan Xi’s partij en dat is hem een doorn in het oog.

Met man en macht probeert hij christenen en aanhangers van andere religies onder de duim te houden. Duidelijk voorbeeld daarvan vormen de meer dan een miljoen Oeigoerse moslims die zijn opgesloten in detentiecentra in de provincie Xinjiang. Er is bewijs dat in deze kampen systematische hersenspoeling plaatsvinden en een dwangmatige vorm van controle.

Negentig miljoen christenen opsluiten in soortgelijke kampen als de moslims is echter onmogelijk. Daarom gebruikt Xi de tactiek om hen overal waar mogelijk te volgen. China zet hierbij, evenals andere autoritaire staten, steeds vaker biometrische technologie en kunstmatige intelligentie in.

Social Credit Score

China is bijvoorbeeld druk bezig met de invoering van de Social Credit Score. Goed gedrag wordt beloond en verkeerd gedrag wordt bestraft. Met een hoge score krijg je bepaalde privileges, een lage score kan ervoor zorgen dat je niet meer met het openbaar vervoer mag reizen of zelfs moeite hebt met het vinden van een woning.

Dit systeem vormt ook een bedreiging voor christenen in China. Uit de provincie Shandong ontving Open Doors berichten dat het ‘illegaal verspreiden van het christendom’ negatieve invloed heeft op de score. Met nieuwe wetgeving die gezichtsherkenning verplicht stelt voor de aankoop van een mobiele telefoon en internetgebruik dat wordt gekoppeld aan de Social Credit Score, wordt het voor christenen steeds moeilijker zich ongezien en ‘ondergronds’ te bewegen.

Ook voor Open Doors wordt het moeilijker om christenen te bereiken. Online middelen vormden een grote bron van bemoediging voor christenen, specifiek in afgelegen gebieden. Het delen van zulke middelen via internet is nu alleen nog toegestaan als provinciale ambtenaren die zich bezighouden met godsdienstzaken daar toestemming voor geven.

De gevolgen van de invoering van strengere wetgeving in 2018 die godsdienstzaken reguleert worden steeds meer zichtbaar in heel China. Voor jongeren onder de 18 jaar is het strikt verboden om een kerkdienst te bezoeken. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden in de provincie Henan, waar het aantal christenen het hoogst is, en in de provincie Gansu.

Ook kerken die zijn aangesloten bij de door de staat gecontroleerde Driezelfkerk worden niet gevrijwaard van vervolging. Die vervolging varieert van het verwijderen van een kruis van het dak tot eindeloze bureaucratie. Steeds vaker worden kerken gesommeerd om camera’s te installeren en wordt er gebruik gemaakt van technologie met gezichtsherkenning. In de provincie Xinjiang is van ten minste één kerk bekend dat de kerkgangers in de rij moeten staan voor controles met apparatuur die gezichten kan herkennen. Ook in de provincie Hubei is gemeld dat dit de nieuwe gang van zaken is.

Gezichtsherkenning ook in India

Ook in India gaat de ontwikkeling van biometrische technologie snel. Deze maand voert de Indiase regering een nieuw systeem in met gezichtsherkenning, naar eigen zeggen bedoeld om het werk van de politie te vergemakkelijken. De technologie laat echter nog veel mankementen zien en blijkt onnauwkeurig in het identificeren van mensen met een getinte huidskleur en van etnische minderheden.

Met ten minste 447 gemelde incidenten van geweld en haat tegen christenen, die plaatsvinden in een klimaat van straffeloosheid omdat de politie geen actie onderneemt en soms zelfs samenspant met de aanvallers, maakt de kerk in India zich grote zorgen. Daarbij worden christenen in de massamedia steeds vaker weggezet als ‘vertegenwoordigers van het Westen’ en wordt buitenlandse financiering voor Indiase NGO’s steeds vaker onderzocht.