China zet alles in om Covid-19 te bestrijden. Maar voor zijn ruim 97 miljoen christenen is de prijs hoog vanwege verregaande beperkingen – met surveillancemiddelen die binnenshuis toezicht houden, online en offline interactie volgen en zelfs hun gezichten in de openbare veiligheidsdatabase scannen.  

Van de naar schatting 570 miljoen CCTV-camera’s in China zijn miljoenen uitgerust met geavanceerde software voor gezichtsherkennings. Deze software is gekoppeld aan het “sociale kredietsysteem”, dat ook de waargenomen “loyaliteit” en eventuele onvrede over het communistische geloof controleert. 

Volgens regionale rapporten in de provincies Henan en Jiangxi staan dergelijke camera’s nu op alle door de staat goedgekeurde religieuze locaties. Naar verluidt worden veel van deze geavanceerde camera’s naast standaard CCTV-camera’s geïnstalleerd. Ze zijn geschakeld aan het Bureau voor Openbare Veiligheid; dat betekent dat computergegevens in directe verbinding staan met andere databases van de overheid. 

“Sociale kredietpunten”

In februari, op het hoogtepunt van de epidemie in China, eiste het Bureau voor Godsdienstzaken van de noordoostelijke provincie Jilin dat ieder religiedepartement in de provincie onderzoek uitvoert naar de huiskerken.  Aangemoedigd door het succes bij het beheersen van Covid-19 willen lokale functionarissen gezondheidsapps koppelen om “sociale kredietpunten” op te nemen. Zoals gevreesd zijn sociale kredieten al op sommige plaatsen verbonden met religie. 

Ambtenaren van de Communistische Partij in Shanxi, Henan, Jiangxi, Shandong en andere provincies hebben gedreigd sociale uitkeringen, waaronder pensioenen, in te trekken als christenen weigeren christelijke afbeeldingen zoals kruisen, te vervangen door foto’s van president Xi Jinping. Een christelijke uitkeringsgerechtigde meldde dat ambtenaren hem vertelden dat hij, aangezien hij in God geloofde, Hem maar om voedsel moest vragen in plaats van de hand op te houden bij de Communistische Partij.

Overheidscontrole op online kerkdiensten

Kerken die hun toevlucht nemen tot onlinediensten, zijn vatbaar voor overheidscontrole. Zelfs kerken die aangesloten waren bij de Patriottische Drie-Zelfbeweging (door de overheid geregistreerde en goedgekeurde kerken) en de Chinese Christelijke Raad kregen de opdracht om onlinediensten stop te zetten. 

“De regering houdt mensen in het hele land in de gaten”, zei de leider van een geregistreerde kerk in de oostelijke provincie Shandong. In zijn stad gaven ambtenaren de kerk onmiddellijk een officiële berisping, toen uit camerabeelden bleek dat een vrouw haar kind had meegenomen naar een Drie-Zelfkerk.  

Het verbod op religieuze activiteiten van jongeren onder de 18 jaar is van kracht sinds 2018. Het ‘verchinezen’ van het christelijk geloof is toegenomen. Op 1 februari 2020 is de aanpak verscherpt door nieuwe regels op te stellen voor religieuze bijeenkomsten en voor het aannemen van leiders en personeel. 

In toenemende mate krijgen zowel de Drie-Zelfbeweging als niet-geregistreerde “huiskerken” te maken met inbeslagneming van eigendommen en christelijk materiaal, inclusief Bijbels, met daarnaast invallen, boetes en arrestaties van kerkleiders. 

‘Verchinezing’ van religie 

Eind 2020 verlengde het Vaticaan een overeenkomst uit 2018 met de Communistische Partij met twee jaar. Details zijn geheim, maar er wordt aangenomen dat het akkoord de Partij “de macht geeft om katholieke bisschoppen te benoemen, in afwachting van de definitieve goedkeuring van de paus”. Vóór de verlenging was het de priesters in de provincie Jiangxi verboden “zich in de hoedanigheid als geestelijke bezig te houden met enige godsdienstige activiteit”, zolang ze weigerden lid te worden van de door de regering goedgekeurde Katholieke Patriottische Vereniging. Ze werden thuis in de gaten gehouden. Om opsporing te voorkomen dragen sommige ondergrondse kerken maar eens in de zes maanden een mis op.

De bisschop van de “ondergrondse” katholieke kerk in het bisdom Mindong, werd lang lastiggevallen door de autoriteiten. Hij nam ontslag om plaats te maken voor zijn opvolger, die door de regering was goedgekeurd. De nieuwe bisschop stond vervolgens meteen aan het hoofd van een delegatie van 33 priesters om te leren over de ‘sinificatie’ of ‘verchinezing’ van religie. 

Herinterpretatie van de Bijbel

Dit omvat een herinterpretatie van de Bijbel op basis van socialistische kernwaarden. In Shandong en in toenemende mate elders moeten kerken door de overheid voorbereide posters met Bijbelverzen tonen. De posters dienen als illustratie bij de Twaalf Principes: welvaart, democratie, beleefdheid, harmonie, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, de rechtsstaat, patriottisme, toewijding, integriteit en vriendschap. 

Een geregistreerde kerk meldde dat zij na de pandemie haar deuren niet mocht openen, omdat de preek van de priester over de helden van pandemiepreventie, vooraf goedgekeurd had moeten worden. En dat was niet het geval. 

Deze zogenaamde “rectificatie” van religie heeft geresulteerd in een verdraaide hervertelling van een verhaal in het Nieuwe Testament. Daarin slepen schriftgeleerden een vrouw voor Jezus, voordat ze haar gaan stenigen wegens overspel. Jezus komt tegen hen op, waarop de aanklagers onverrichterzake vertrekken. Maar in een officieel leerboek ethiek van China staat dat Jezus wacht tot de aanklagers vertrokken zijn en dan zelf de vrouw stenigt. Daarbij zegt Hij: “Ik zelf ben ook een zondaar. Maar als de wet alleen door mensen zonder smet kon worden uitgevoerd, zou de wet dood zijn.” 

Systemen voor ‘bescherming’ en ‘veiligheid’

Terwijl de wereldwijde invloed van China groeit – niet in de laatste plaats door de Nieuwe Zijderoute (‘Belt and Road Initiative’) – exporteert China zijn allesomvattende systemen voor ‘bescherming’ en ‘veiligheid’. Die wordt zichtbaar in de controle over de Oeigoerse bevolking in Xinjiang.

Chinese bedrijven, waaronder Huawei, leveren geavanceerde surveillancetechnologie aan 63 landen. Een aantal van die landen staat bekend om schendingen van de mensenrechten en het aanvallen van etnische en religieuze minderheden, waaronder Myanmar, Laos, Iran, Saoedi-Arabië en Venezuela.

Ranglijst Christenvervolging 2021

Bekijk de volledige ranglijst