Mexico

In Mexico belemmert de strijd tegen het coronavirus nationale en lokale overheden om de georganiseerde misdaad aan te pakken; in vier regio’s hebben drugsbendes hun eigen Covid-19-gerelateerde avondklok ingesteld.

Veel drugsbendes versterken hun machtspositie en bouwen politiek en sociaal draagvlak op door in het gat te springen dat overheidsdiensten openlaten als het gaat om voedsel, onderwijs en banen.

Katholieke bisschoppen, priesters en protestantse predikanten die tegen deze bendes ingaan, lopen het gevaar afgeperst, beroofd, beschoten of zelfs gedood te worden. 

Colombia

Christelijke leiders in Colombia werden door guerrillastrijders en paramilitairen gedwongen om op het platteland toegangsposten te bewaken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Die maatregel tastte de geloofwaardigheid van de predikanten bij hun gemeenten aan. 

El Salvador en Honduras

Een soortgelijk patroon was te zien in El Salvador en Honduras. Beide landen vallen buiten de top-50, maar scoren dit jaar toch met een ‘hoog’ niveau van vervolging. 

Vóór de pandemie hielden illegale groepen een aantal gebieden in hun greep. In El Salvador gebruiken een militie als MS13 verkrachting als wapen. Dit jaar kwamen er berichten over de verkrachting van dochters van christelijke voorgangers als een strategie om de gezinnen te vernietigen. 

Ten slotte, toch ook goed nieuws 

Soedan schafte de doodstraf voor geloofsafvalligheid – dat wil zeggen: het afzweren van de islam – af. De nieuwe grondwet garandeert godsdienstvrijheid, laat de sharia weg als haar belangrijkste rechtsbron en noemt de islam niet langer als staatsgodsdienst.

Maar na dertig jaar instabiliteit is er veel weerstand tegen dergelijke ingrijpende veranderingen; het veranderen van een grondwet is gemakkelijker dan het veranderen van een culturele mentaliteit. Maar het leven van de zes procent christenen in Soedan gaat vooruit. Dat bleek onder meer toen een Soedanese rechtbank acht kerkleiders onschuldig achtte aan beschuldigingen die hen al drie jaar boven het hoofd hingen.

In Irak hielp een groep jonge moslimvrijwilligers consequent bij het puinruimen in verwoeste kerken en huizen van christenen in Mosul. Ze hadden de bezetting van Mosul door militanten van Islamitische Staat overleefd. De groep jongeren helpt al vanaf 2017 christelijke bewoners, omdat ze ontheemde christenen willen aanmoedigen om terug te keren en te blijven. Want hun geschiedenis is geworteld in dit deel van het Midden-Oosten.

Ranglijst Christenvervolging 2021

Bekijk de volledige ranglijst