Regelmatig plaatsen we nieuwe gebedspunten op deze pagina voor India. Bid jij mee voor dit land op plek 10 van de Ranglijst Christenvervolging?

Danken en bidden voor ‘Eén voor India:

 • Dank de Here God voor alles wat Hij doet in India. Hij regeert!
 • Bid voor Indiase christenen die lijden onder toenemende druk vanuit hun overheid en omgeving. Bid dat ze standvastig zijn en zich aan de Here God blijven vasthouden.
 • Bid om wijsheid voor de lokale partners van Open Doors die in India werken.
 • Dank de Here God voor de duizenden mensen die wereldwijd betrokken zijn (geraakt) bij India door de gebedscampagne. Bid om blijvende betrokkenheid. Bid dat we van tijd tot tijd herinnerd worden aan onze broeders en zusters in India.
 • Bid voor Indiase christenen die het door de coronacrisis nu extra zwaar hebben. Bid om vertrouwen in en ingrijpen door de Here God.
 • Bid voor onze overheid. Bid dat zij India en de verslechterende positie van minderheden in India niet vergeet en dat onze overheid dit scherp in de gaten houdt.
 • Bid ook voor de overheden in India. Bid dat de Here God het hart van president Modi aanraakt en verandert.

Gebed voor India:

 • Bid dat de Here God christenen beschermt tegen valse beschuldigingen.
 • Bid om kracht en bemoediging voor hen die gevangenzitten. Bid ook om troost voor de families van de gevangenen.
 • Bid dat de christenen die valse beschuldigingen aanvechten snel vrijspraak krijgen.
 • Vraag de Here God om lokale partners van Open Doors te zegenen met wijsheid als ze vervolgde christenen ondersteunen.
 • Dank de Here God voor het werk dat Open Doors via lokale partners in India kan doen. Ondanks de toenemende druk vanuit de overheid en door de coronacrisis.
 • Bid voor christenen die tijdens de coronacrisis minder medegelovigen ontmoeten.
 • Vraag de Heilige Geest om te werken in harten van vervolgers. Bid dat zij geraakt worden door de houding en verhalen van onze geestelijke broers en zussen.

Gebed voor Indiase christenen:

 • Aman* en zijn familie kwamen tot geloof toen zijn moeder genas. Sindsdien richt de familie zich op het delen van het evangelie. De Here God werkt op bijzondere manieren, dank Hem voor Aman en zijn familie.
 • Een tijd geleden baden Aman, zijn vader en zijn moeder voor de zieke dochter van een dorpsgenoot. Het meisje genas en nu is de tegenstand vanuit het dorp gelukkig iets minder geworden.
 • Dank de Here God voor het wonder dat Hij deed in de levens van Aman, zijn familie en zijn dorpsgenoten.
 • Bid dat Amans dorpsgenoten tot geloof komen in de Here Jezus door de genezing van het meisje.
 • Lokale partners van Open Doors gaven Aman en zijn familie een training. Hierin leerden ze hoe ze een bedrijf opzetten waarmee ze genoeg inkomen krijgen. Bid voor het bedrijf dat Aman en andere christenen zijn gestart.
 • Bid voor vrede in het dorp. De druk op christenen is minder geworden sinds de genezing van het meisje, maar de tegenstand is nog niet helemaal verdwenen.

Gebed voor slachtoffers van vervolging en hun familie:

 • Eind juli 2020 publiceerde Open Doors een artikel. Hierin staat dat in het eerste kwartaal van 2020 ruim 5.400 christenen in India zijn aangevallen vanwege hun geloof. Hierbij gaat het alleen om gemelde incidenten.
 • Begin 2020 werden bijna 600 christenen fysiek aangevallen. Ruim 270 christenen werden gearresteerd en ondervraagd of korte tijd gevangengezet. Meer dan 85 kerken werden aangevallen waardoor 1.800 christenen niet meer naar hun kerk konden of durfden.
 • Ondanks alles bekeren mensen zich nog steeds tot het christelijk geloof. Iemand als Vijay* die door zijn familie mishandeld en verstoten werd. Hij vertelt: “De mishandeling van mijn eigen familie bracht me bij mijn familie in Christus. Doordat jullie me Zijn liefde lieten zien, wil ik die liefde met mijn familie delen.”
 • Dank de Here God dat Hij regeert in India. Hoe erg de situatie daar ook is, Hij heeft een plan met dit land, met haar inwoners en met haar regering.
 • Bid voor de Indiase overheid. In meerdere deelstaten blijft de antibekeringswet van kracht. Hierdoor wordt het nog zwaarder voor hindoes die zich tot het christendom bekeren. Bid dat er meer ruimte komt voor andere religies.

* Schuilnaam