Steun in tijden van nood

“Toen ik me bekeerde, maakten mensen me belachelijk”, begint Muluken*. “Niet alleen zij, maar zelfs mijn eigen familie haatte me. En hoewel ik zag dat er genoeg werk te doen was in onze omgeving, kreeg ik nergens een baan aangeboden.” Zijn vrouw Iris* vult aan: “We konden onze kinderen niet eens naar school sturen. Er waren avonden dat ze zonder eten naar bed gingen. Soms ging het zo ver dat ik winkels om gratis eten of spullen smeekte.”

De coronacrisis maakt het leven van Iris en Muluken niet makkelijker. “De lokale autoriteiten delen voedsel uit, maar wij staan nooit op de lijst om iets te krijgen.”

Onlangs bracht een partner van Open Doors een voedselpakket naar het echtpaar. Ook ontvingen ze wat geld en spullen die hoognodig waren. Het echtpaar is erg dankbaar voor de hulp. Iris: “De Here God zegene de mensen die geld voor ons hebben ingezameld.”

* Schuilnaam

Projecten

In samenwerking met lokale partners steunt Open Doors christenen in Ethiopië met:

  • microkredieten om kleine bedrijven op te starten;
  • weerbaarheidstrainingen die christenen voorbereiden op vervolging;
  • het verspreiden van Bijbels en materialen voor kinderen en jongeren;
  • hulp aan predikanten, evangelisten en zendelingen;
  • traumazorg.

Voorbeeld: de bedragen voor noodhulp en microkredieten variëren. Voor 130 euro geeft Open Doors een discipelschapstraining.

Meld je aan voor de Muskathlon@home
(Opent Muskathlon website in een nieuw venster)