Aanmelding 

Wil je mee met een Open Doors-reis? Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier op de website. Heb je andere vragen, dan kun je bellen naar Open Doors of contact opnemen via ons contactformulier. In principe ontvang je binnen een week een reactie van ons. Ook ontvang je een bevestiging met de data, de kosten van je reis en de hoogte van het inschrijfgeld (ongeveer 10 procent van het totaalbedrag). De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld bij ons binnen is en wij een positieve reactie van de referentie hebben ontvangen. De reis is onder  voorbehoud in verband met toestemming van de betreffende overheden. Het staat Open Doors vrij om te bepalen hoe de samenstelling van een groep zal zijn. Met name om de reis goed tot zijn recht te laten komen voor zowel het veld als de reizigers. 

Extra kosten 

Als je je op het laatste moment aanmeldt voor een reis, dan kunnen de kosten voor een ticket hoger zijn. Open Doors kan dan een extra vergoeding naast de reissom vragen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de reiziger. De meeste reizen zijn op basis van half pension. Voor de drankjes, lunches en fooien komt er gemiddeld zo’n €150,00 per reiziger bij.  

Gezondheid 

Omdat onze reizen behoorlijk zwaar zijn, geldt dat voor alle reizen een goede conditie en gezondheid vereist is. Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar en een maximumleeftijd van 72 jaar. De jongerenreizen zijn toegankelijk voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Voor sommige reizen zijn vaccinaties nodig. Neem daarover tijdig contact op met de huisarts of de GGD. 

Beheersing Engelse taal 

Voor de reizen waar ontmoetingen onderdeel zijn van het programma is het noodzakelijk dat deelnemers de Engelse taal enigszins beheersen. Lokale christenen spreken vaak Engels en het is niet vanzelfsprekend dat de gesprekken naar het Nederlands worden vertaald. 

Programma 

In de landen waar wij reizen is niet alles vooraf te voorzien. De tekst in de reisgids geeft een indicatie van het beoogde programma; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op de voorbereidingsdag of -avond is het programma meestal bekend. Door omstandigheden kunnen er veranderingen in het reisschema optreden. Het kan gebeuren dat het vanwege de veiligheid niet mogelijk is om lokale christenen te ontmoeten. We proberen zoveel mogelijk om op zondag niet te reizen, maar helaas kunnen we dit niet garanderen. Hierin verwachten we flexibiliteit van onze reizigers. 
 
Voor elke reis geldt dat er toeristische dingen worden gedaan. Dit is nodig om een visum voor het land te kunnen krijgen. Gebed en het ontmoeten van christenen (waar mogelijk) staan centraal tijdens de reis. 

Voorbereiding 

Uit veiligheidsoverwegingen zijn niet alle details in deze gids vermeld. Nadat je je hebt aangemeld voor een reis, word je volledig geïnformeerd over de datum en ontvang je verdere informatie. Heb je je aangemeld voor een reis, dan verwachten we dat je aanwezig bent op de voorbereidingsdag of -avond én de reünie. Tijdens de voorbereidingsdag of -avond ontvang je informatie over het programma, de cultuurverschillen en de regels omtrent veiligheid. Alle reizigers willen we graag ontmoeten voordat ze op reis gaan.  

Veiligheid 

In geen gevalwillen we jou, de lokale christenen of het werk van Open Doors in de landen in gevaar brengen. Daarom gaan we uiterst voorzichtig te werk en ontvang je op de voorbereidingsdag of -avond uitgebreide veiligheidsinstructies. Je mag je naaste familie en gebedsgroep in vertrouwen vertellen over je voornemen om een Open Doors-reis te maken. Spreek hierover echter pas met anderen ná de voorbereidingsdag of -avond. 

Vrijwaringsformulier 

Om toestemming te ontvangen voor het verwerken van persoonsgegevens, alsmede het maken van enkele afspraken omtrent de reis, vragen we iedere reiziger om het vrijwaringsformulier uit te printen, en te ondertekenen. Je kunt deze vrijwaringsformulieren vinden op de website onder algemene voorwaarden en in de eerste bevestigingsmail.  

Betaling 

Na je aanmelding ontvang je een e-mail over hoe je het inschrijfgeld aan ons kunt overmaken. Dit bedrag dient binnen een week te worden overgemaakt. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor vertrek bij ons binnen zijn. Bij reservering binnen acht weken voor vertrek dient het inschrijfgeld en het restant van de reissom in één keer te worden betaald binnen één week na aanmelding. In de bevestiging die je per e-mail na aanmelding ontvangt, lees je hoe je het restant van de reissom kunt overmaken. In dit bericht vind je een betalingskenmerk, dat je vermeldt bij de overboeking. 

Annulering 

Alleen als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, ontvang je het bedrag van de reissom via de verzekering terug, mits er sprake is van een geldige reden voor annulering. Open Doors stort de betaalde reissom bij annulering niet terug, omdat we kosten maken voor het aanschaffen van de tickets en het doen van aanbetalingen. 

Bij annulering voordat het gehele bedrag is overgemaakt aan Open Doors, verrekenen we de gemaakte kosten met het inschrijfgeld. Als de gemaakte kosten hoger zijn dan het inschrijfgeld, brengen we je dit in rekening. Tevens brengen we 50 euro administratiekosten in rekening. Deze kosten kun je – bij geldige reden – declareren bij je annuleringsverzekering. 
 
Als je je reis wilt omboeken naar een andere bestemming en er zijn al kosten gemaakt door Open Doors, dan zijn deze kosten voor jou. We brengen daarvoor geen administratiekosten in rekening. Als Open Doors besluit een reis te annuleren, ontvang je het gehele bedrag inclusief inschrijfgeld terug. We streven ernaar dit minimaal een maand voor vertrek door te geven. Tot uiterlijk drie weken voor vertrek van een reis mag Open Doors, in geval van te weinig deelnemers, een reis annuleren. 

Verzekering 

Het is verplicht om zelf een reisverzekering (met werelddekking, repatriëring en medische dekking) af te sluiten als je met Open Doors op reis gaat. Als je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, kan dat uitsluitend binnen een week nadat je een bevestiging van deelname van ons hebt ontvangen. Meer informatie hierover vind je in de genoemde bevestiging, die je na betaling van het inschrijfgeld van ons ontvangt. Beide verzekeringen kun je bij je eigen verzekeringsmaatschappij afsluiten. Voor vertrek vragen wij je de polis-gegevens aan ons door te geven via de link in de zogenaamde laatste mail voor vertrek. Wij streven ernaar om samen te werken met partners die zijn aangesloten bij de ANVR, SGR en Stichting Calamiteitenfonds. 

Klimaatcompensatie 

Bij reizen met het vliegtuig komt het schadelijke broeikasgas CO2 vrij. Klimaatcompensatie houdt in dat de CO2-uitstoot die jij veroorzaakt, ergens anders wordt gecompenseerd. De organisaties die ons helpen bij het organiseren van onze reizen, zijn bijna allemaal deelnemer van GreenSeat. Een kleine toeslag (1 à 2 procent van de ticketprijs) wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld windparken, om jouw CO2-uitstoot te compenseren. 

Let op! 

In de landen waar wij reizen is niet alles vooraf te voorzien. Het kan daarom zijn dat er door omstandigheden veranderingen in het reisschema optreden. Ook is het niet altijd mogelijk om lokale christenen te ontmoeten, omdat dit hen in gevaar kan brengen. We verwachten hierin flexibiliteit van onze reizigers.