Op deze pagina plaatsen we met enige regelmaat updates over de verbouwing van ons pand. Zo geeft Benno Oosterom (projectmanager verbouw) je eens per drie weken een update over de voortgang van de verbouwing. Maar ook als er tussentijds updates zijn of belangrijke mijlpalen worden bereikt, lees je dat op deze pagina.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de verbouwing? Check dan regelmatig deze pagina en kom als eerste te weten wanneer je ons nieuwe kantoor en bezoekerscentrum kunt komen bekijken!

   
 

28 oktober: update 8 van de projectmanager verbouw

Een dag van de projectmanager

Kijk volgend jaar maar eens wat hierdoor is te zien

Een plek die u straks zult herkennen

Vandaag weer veel te doen voor en met Open Doors: controleren van het verloop van luchtkanalen, gordijnrails en verlichtingsarmaturen van de grote zaal (om te voorkomen dat dingen straks in de weg zitten); de planning richting oplevering en alle werkzaamheden daarna updaten; ter plekke samen met de stoffeerder bepalen of de vloeren geschikt zijn om zo de vloerafwerkingen op aan te brengen; verschillende zaken afstemmen met de uitvoerder; overleg met de hoveniers die de zich inmiddels buigen over het ontwerp van de buitenruimte; fiatteren van facturen van al die partijen die die werken aan het kantoor van Open Doors; contacten met verschillende van die partijen om planning en uitvoeringsdetails door te nemen.

En natuurlijk het schrijven van deze blog, zodat u weer op de hoogte bent. En het gaat goed! We liggen op schema. Laten we hopen en bidden dat, gezien de omstandigheden waarin we leven, het werk door kan blijven gaan, met alle voorzorgsmaatregelen.

Deze keer enkele foto’s van het Open Doors Bezoekers Centrum in aanbouw


7 oktober: update 7 van de projectmanager verbouw

Zichtbaar en onzichtbaar

Verbouwing Open Doors kantoor oktober

Verbouwing Open Doors kantoor oktober

Dagelijks werken nu allerlei specialisten in het ‘nieuwe’ gebouw. Ik zet bewust ‘nieuwe’ tussen aanhalingstekens. Want laten we niet vergeten: de helft van het gebouw is straks nog steeds een ‘oud’ gebouw. De roots van het huidige Open Doors blijven her en der zichtbaar. Dat zult u later kunnen waarnemen.

Die specialisten werken aan de verwarmings- en koelinstallaties, de ventilatie-, water- elektriciteits- en beveiligingsinstallaties. Ook de tegelzetter, behanger en schilder zijn al druk bezig. En dat moet ook, we hebben nog maar twee maanden te gaan tot aan de oplevering.

En dagelijks komen er werklieden bij die ‘hun ding’ komen doen. Daaronder zijn veel Open Doors-vrienden. Bedrijven die op hun manier een steentje bijdragen aan de realisatie van dit prachtige gebouw in wording. Zodat het echte Open Doors-werk door kan blijven gaan.


   
 

14 september: update 6 van de projectmanager verbouw

Van buiten naar binnen

Verbouwing september Open Doors kantoor

Verbouwing september Open Doors kantoor

Inmiddels is de stap gezet van binnen naar buiten. Het bebouw is grotendeels wind- en waterdicht en dus worden nu de grovere inrichtingselementen gerealiseerd. Bouwkundig betekent dit het plaatsen van binnenwanden en kozijnen en qua installaties worden hoofdleidingen en kabelgoten aangebracht.

Straks lijkt het allemaal zo gewoon: de wanden staan daar waar gedacht, de deuren draaien de goede kant op. De verlichting gaat aan en de computers kunnen aangesloten worden. Daar gaat een intensieve en zorgvuldige voorbereiding aan vooraf. ‘Samenwerken’ is het sleutelwoord om te zorgen dat alles klopt. Ten Brinke Bouw en Van Dorp Installaties verstaan die kunst goed en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat alles straks zo functioneert als het bedoeld is. 

augustus   
 

26 augustus: update 5 van de projectmanager verbouw

Geen komkommertijd

Verbouwing Augustus 1

Verbouwing Augustus 2

Waar de zomer vaak de spreekwoordelijke ‘komkommertijd’ genoemd wordt, gaat dit voor de realisatie van ons kantoor niet op! Ook in de zomermaanden wordt hard gewerkt. Zowel de bestaande gebouwen als het nieuwe gedeelte zijn inmiddels bijna waterdicht. En dat is fijn, want dat betekent dat bijna begonnen kan worden met de afbouw.

Daarvoor is nodig dat op een gladde afwerkvloer begonnen kan worden. Deze is nu in de maak. En voordat niet meer zichtbaar is wat allemaal onder die afwerkvloer zit, hebben we ook dat maar even vastgelegd.

We zijn nu ook druk met de laatste te nemen beslissingen over interieur en de buiteninrichting. Want met bouwen alleen zijn we er niet. De mooi ontworpen patio’s moeten straks wel ingericht worden en datzelfde geldt natuurlijk voor de werkplekken. Iedereen wordt steeds nieuwsgieriger naar het eindresultaat…


 
juli   
 

13 juli: update 4 van de projectmanager verbouw

Er wordt hard gewerkt

Het stellen van de kozijnen gebeurt met aandacht

Er wordt hard gewerkt om het dak waterdicht te maken

Nog maar vier maanden geleden stond de oudbouw van Open Doors nog overeind. Herinnert u zich deze foto nog? Inmiddels is goed zichtbaar hoe het nieuwe gebouw eruit gaat zien. Wat wordt er hard gewerkt door alle betrokkenen.

En over ‘betrokkenen’ gesproken: dat zijn niet ‘alleen maar’ degenen die het werk realiseren, het zijn ook echt betrokken bedrijven en de mensen daarachter! Sloper/grondwerker, bouwer, installateur, staalconstructiebedrijven, beveiligingsbedrijf, leverancier van isolatie en zonnepanelen, inrichtingsbedrijven en ook adviseurs: iedereen levert op een Open Doors-vrienden-wijze zijn bijdrage aan de realisatie van het vernieuwde kantoor. Dat zorgt ervoor dat de kosten aanzienlijk lager zijn dan normaal, zodat samen met uw bijdrage, het echte werk van Open Doors door kan blijven gaan.

Het resultaat van een goede voorbereiding en uitvoering ziet u op bijgaande foto’s. Het wordt iedere dag mooier.


 
juni 2020   
 

22 juni: update 3 van de projectmanager verbouw

Zorgvuldig ontworpen

Verbouwing kantoorpand

Verbouwing kantoorpand

Dat de verbouwing van het kantoor van Open Doors noodzakelijk was, behoeft geen betoog. Al vele jaren werkten de medewerkers in sobere kantoren en een niet al te comfortabel klimaat. Dat is, gezien de doelstelling van Open Doors en waar het geld primair naartoe gaat (het veldwerk) misschien logisch, maar het kent ook zijn grenzen.

Architect (toen nog, en nu inmiddels predikant) Willem Jan de Hek heeft een doelmatig kantoor ontworpen. Samen met binnenhuisarchitect Janine Otten (JANE architectuur) is gezocht naar zorgvuldige eenvoud op de meeste plekken en enkele sprekende elementen daar waar zowel de gebruikers als de bezoekers van het gebouw dat straks ervaren.

Zo is in nauwe samenspraak met de medewerkers van Open Doors een mooi ontwerp ontstaan waarin het straks fijn werken is en waarin de bezoeker zich direct welkom voelt. De eerste contouren worden alweer zichtbaar.

 

17 juni

Video verbouwing kantoorpand

  
 

2 juni: update 2 van de projectmanager verbouw

Volhoudbaar

Nieuwe fundering wordt gestort

Leggen van de fundering

Dit is het Afrikaanse woord voor ‘duurzaam’. Het geeft goed de inhoud aan van het woord duurzaam. Kun je het volhouden? Dat gaat over meer dan alleen isoleren en verantwoorde bouwstoffen gebruiken.

Voor Open Doors realiseren we een gebouw dat volhoudbaar is in materiaalgebruik, onderhoudsarm, zelfvoorzienend in energieverbruik en ook economisch vol te houden. Niet in de laatste plaats wordt het ook een gebouw waarin het volhoudbaar werken is: comfortabel, gezond met voldoende frisse lucht en licht. Kortom: een gebouw waarin het fijn werken is. Dat komt het werk en de onderlinge samenwerking ten goede.

Een paar technische kenmerken hoe we de energetische zelfvoorzienend worden: 2 luchtwaterwarmtepompen en 255 zonnepanelen zorgen daarvoor. En, oh ja: het regenwater wordt ter plekke opgevangen en langzaam weer afgegeven aan de bodem.

 

27 mei

Video verbouwing kantoorpand

  


Mei 2020
 

11 mei: update 1 van de projectmanager verbouw

Projectmanager Benno

Graafwerkzaamheden voor de fundering

‘Kun jij Open Doors helpen hun bouwplannen, die er al zo lang zijn, te realiseren?’ Zo vroeg architect Willem Jan de Hek, inmiddels predikant, mij in het voorjaar van 2019. Wie is die ‘jij’?

Mijn naam is Benno Oosterom en vanuit mijn bedrijf DODUVA ontwikkeling en advies leveren wij o.a. projectmanagementdiensten.

De vraag kwam op een goed moment en sloot goed aan op onze kernwaarden. Waarde toevoegen door volhoudbare projecten te realiseren. Daar was ook de vraag van Open Doors.

Inmiddels zijn we, binnen een jaar na de start, zo ver dat wat gesloopt moest worden ook gesloopt is en de graafwerkzaamheden voor de fundering zijn gestart. Volgende keer iets meer over het ‘volhoudbare’ van de toekomstige behuizing van Open Doors. Ik vind het een voorrecht voor Open Doors te mogen werken!

  

April 2020
 

8 april

Start sloop

Sloopwerkzaamheden

Start sloop

Als eerste actie is het asbest verwijderd, waarna de sloop is gestart. De bouwer heeft vervolgens materialen ingekocht zodat er snel gestart kan worden met de verbouwing.

 

Maart 2020
 

1 maart

Kantoor leeggeruimd

Kantoor leeggeruimd

In maart is het kantoor leeggeruimd en zijn alle medewerkers verhuisd. In eerste instantie naar een tijdelijke kantoorruimte, maar in verband met het coronavirus, werken de meeste medewerkers sinds half maart vanuit huis.