Krappe ruimtes, kapotte installaties en ander ongemak

Inmiddels werken we nu bijna vijftig jaar in ons gebouw in Ermelo. Met minimale investeringen en dankzij de grote inzet van vrijwilligers is het altijd een geweldige thuisbasis voor Open Doors geweest. Sinds een jaar of tien lopen we echter tegen grenzen aan.

De lange smalle gangen, met veel kleine, gesloten kantoortjes zijn niet meer functioneel; ook wat veiligheid betreft geen ideale situatie. Bovendien hebben we steeds vaker te maken met lekkages, ongedierte en kapotte installaties. Ook is er asbest in het gebouw verwerkt, wat geen acuut probleem oplevert maar wel verwijderd moet worden.

Daar komt bij dat de indeling van het gebouw verdere groei in de weg staat. En dat terwijl vervolging van christenen – en daarmee de vraag om ondersteuning vanuit de vervolgde kerk – toeneemt. Daarom zien we uit naar een vernieuwd gebouw dat in alle opzichten onze missie ondersteunt.