Je geloof in de Here Jezus is een groot geheim. Niemand weet er iets van. Erover spreken kan grote problemen geven. Dit is waar veel christenen in Noord-Afrika dagelijks mee te maken hebben.

Het verlangen van Open Doors is dat deze vervolgde christenen ondersteuning krijgen in hun geloof zodat juist zij een licht kunnen zijn voor de wereld om hen heen. Zelfs als ze maar het enige licht in hun omgeving zijn. “We proberen christenen bij elkaar te brengen en hen te onderwijzen”, vertelt Farid*, een Open Doors-medewerker uit Noord-Afrika.

Discipelschapstrainingen

Om christenen te sterken en te helpen in hun geloof, biedt Open Doors discipelschapstrainingen aan. Hier leren mensen wat het betekent om de Here Jezus te volgen, niet alleen met woorden maar ook met daden. Een trainer van Open Doors, Kabil*, legt uit waarom deze trainingen zo belangrijk zijn: “Ik zag in onze kerk dat zodra mensen gedoopt waren, ze stopten met de kerkdiensten bezoeken.

Andere christenen waren niet sterk in hun geloof. We wilden de kerk in Noord-Afrika helpen. Daarom besloten we discipelschapstrainingen te geven. Zodat de kerk overeind blijft.”

“Wij zijn de kerk”

Christenen in Noord-Afrika hebben altijd te maken met vervolging. In Algerije zijn sinds 2018 al negentien kerkgebouwen gesloten. Kabil ziet en hoort wat de invloed is van vervolging, maar gelooft dat de kerk blijft bestaan. “Ze kunnen onze gebouwen sluiten, maar de kerk blijft bestaan, want wij zijn de kerk”.

De aanwezigheid van tegenstand is geen straf, vindt Kabil. “Vervolging is juist een zegen. De kerk groeit en bloeit dankzij vervolging. Ik ben blij dat de kerk groeit en gezond is. Het zou erg gevaarlijk zijn als de kerk in slaap zou vallen.In allerlei landen in de regio komen mensen tot geloof. Daar ben ik de Here God erg dankbaar voor.”

Steun geheime gelovigen met een gift en draag zo bij aan de groeiende kerk in Noord-Afrika!

* Schuilnaam