Kerken in Syrië en Irak geven mensen weer nieuwe hoop. Met jouw steun ontvangen nog meer mensen deze hoop en kans op een betere toekomst. Steun jij het werk van Open Doors via Centers of Hope? 

Wat zijn Centers of Hope?

Een Center of Hope is een kerk die ruimte biedt aan initiatieven om burgers te ondersteunen, bijvoorbeeld het verspreiden van noodhulppakketten. Ook worden vanuit Centers of Hope projecten gestart waarmee mensen geld kunnen verdienen om zichzelf en hun naaste familie te onderhouden.

Ibrahim, veldwerker van Open Doors, vertelt: “Zo veel mensen denken er nog over om te vertrekken. Wij helpen hen in te zien dat het de moeite waard is hier een nieuwe start te maken. Als een broeder of zuster een project is gestart en daarmee de intentie uitstraalt om in Syrië te blijven, dan helpt dat misschien een ander ook om hier te blijven.”