Regelmatig plaatsen we nieuwe gebedspunten op deze pagina. Wil je meebidden voor India? Schrijf je in voor onze gebedsnieuwsbrief of houd onze andere uitingen in de gaten.
 

Gebed voor Indiase vrouwen ('Eén voor India'-nieuwsbrief 2020-06-29):

 • Ashima* (26) werd vanwege haar geloof door haar broer uit hun dorp gezet. Toen ze tijdelijk bij een vriendin woonde, werd Ashima verkracht door een familielid van die vriendin. Bid dat Ashima herstelt van haar lichamelijke en geestelijke verwondingen.
 • Bid voor de familie van Ashima. Bid dat zij de Here Jezus leren kennen door haar getuigenis.
 • “Ik heb geen opleiding gehad, maar ik ken de Here Jezus. Dus praat ik over Hem wanneer ik maar de kans krijg,” vertelde Ashima aan een lokale partner van Open Doors. Dank voor Ashima’s vertrouwen op de Here God.
 • Ashima durfde geen aangifte te (laten) doen omdat ze bang is voor nog bozere reacties van haar familie. Bid dat recht geschiedt in haar situatie.
 • Bid voor alle meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting.
 • Bid voor de mensen die christenen niet tolereren en hen verstoten. Bid dat zij aan het denken worden gezet door de levenshouding van christenen.
 • Bid dat de Here God Zichzelf aan verstoten christenen openbaart zodat zij ervaren dat ze niet alleen zijn.
 

Gebed voor jongeren ('Eén voor India'-nieuwsbrief 2020-06-15):

 • Bid voor Neelam en haar familie. Het meisje werd in april door mannen beschoten. Dit is de tweede keer dat haar familie zo’n heftig incident meemaakt. Een paar jaar geleden schoten dezelfde mannen haar vader – die pastor was – dood. Bid dat de familie zich ondanks alles vast blijft houden aan de Here Jezus.
 • Vraag de Here God om Neelam te dragen nu ze herstelt van de aanval.
 • Bid om troost voor de familie van Sombaru. Deze 14-jarige jongen werd begin juni doodgeschoten om zijn geloof. Hij en zijn familie organiseerden regelmatig gebedsbijeenkomsten, maar dat werd niet door iedereen gewaardeerd.
 • Bid voor Indiase jongeren die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dat uit zich op verschillende manieren: bedreiging, verstoting door familie, uitsluiting van onderwijs of erger.
 • Vraag de Heilige Geest om de harten van jonge christenen te vullen. Bid dat Hij ze aanmoedigt en helpt om hun geloof uit te dragen en om de Here Jezus te blijven volgen.
 • Bid voor hen die christenen vervolgen. Bid dat zij geraakt worden door hoe christenen hierop reageren.
 

Gebed voor de situatie in India ('Eén voor India'-nieuwsbrief 2020-05-04):

 • Bid voor Shyam* en zijn familie. Omdat ze niet een ‘hindoeïstisch’ medicijn tegen het coronavirus in wilden nemen, worden ze nu bedreigd en onder druk gezet door hun dorpsgenoten.
 • Bid voor Kavita*. Zij is christen, maar haar man niet. Omdat ze beiden binnen moeten blijven, is het nu bijna onmogelijk voor Kavita om te bidden of Bijbel te lezen.
 • Draag ook Jyothi* aan de Here God op. Zij werd thuis beschoten toen mensen haar huis zomaar binnenvielen. Al eerder ontvingen zij en haar familie bedreigingen vanwege hun christen-zijn. Ook werd haar vader vermoord door extremisten.
 • Bid alsjeblieft om bescherming voor onze broeders en zusters tegen geweld en valse beschuldigingen.
 • Bid ook voor gelovigen die lastiggevallen worden door huisgenoten. Bid voor hen die in lockdown zitten met hun eigen vervolgers.
 • Bid voor de armste mensen in India die vanwege het coronavirus en de lockdown niet aan eten en drinken kunnen komen.
 • Bid om bescherming en wijsheid voor de hulpverleners die christenen en hulpbehoevenden ondersteunen.
 • Ook al beseffen we het niet altijd, we mogen weten dat de Here God ook in deze periode bij ons is. Bid dat Indiase christenen dit ook ervaren.

  * Schuilnaam