Wat kun je doen voor christenen in India?

'Eén voor India': dat betekent dat we samen de handen ineen slaan om iets te betekenen voor onze vervolgde broers en zussen. Dat kan door gebed, maar ook door in actie te komen door bijvoorbeeld geld in te zamelen of anderen te vertellen over de situatie van christenen in India.  

Een paar ideeën om aan de slag te gaan:
  • Bemoedig Indiase christenen door middel van een persoonlijke tekst of het delen van een Bijbelgedeelte. Open Doors stuurt jouw bericht dan door naar christenen in India. Stuur hier jouw bemoediging. 
  • Bid mee voor onze vervolgde broers en zussen in India. Gebedspunten vind je hier
  • Nodig een spreker uit die meer vertelt over het werk van Open Doors en over de situatie in India. 
  • In samenwerking met lokale kerken versterkt Open Doors de kerk in India door diverse trainingen, door de verspreiding van Bijbels en andere materialen en door praktische hulp. Wilt u de Indiase kerk ondersteunen? Maak een gift over op IBAN NL08 INGB 0000 0077 33 t.n.v. Stichting Open Doors in Ermelo onder vermelding van ‘India’.
  • Bestel de boeken 'Alleen een gebroken hart kan een gebroken wereld genezen' en 'Levensgevaarlijk' in onze webshop. Deze boeken beschrijven hoe het is om als christen in India te leven. 
  • Lees persoonlijke verhalen van christenen die in India leven. 
  • Vraag je kring of vriendengroep om samen voor een afgesproken periode te gaan bidden voor India. Gebruik de gebedspunten van Open Doors ter inspiratie.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor een themazondag voor India in jouw kerkelijke gemeente. Vertel de gemeenteleden over de situatie van christenen in India en bid voor hen.
  • Start een inzamelingsactie (bijvoorbeeld via Facebook) om projecten te ondersteunen die Open Doors in samenwerking met lokale partners in India uitvoert.