• Broeder Samuel

  Spreker uit India

  Samuel is een kerkleider uit India. Jaren geleden begon hij met stichten van kerken in het noorden van India. Tijdens zijn werk daar ontdekte hij dat veel christenen vervolging ondervonden. Nadat Samuel zijn theologische opleiding afrondde, ervoer hij een sterke roeping van de Here God om vervolgde christenen in zijn thuisland te ondersteunen en te bemoedigen. Gedreven door de woorden uit Jesaja 35 is Samuel begonnen met zijn werk. “Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet.’”.

  Samuel is een van de kerkleiders die de vervolgde kerk van India ondersteunen met praktische hulp, bijbelonderwijs en een veilige plek. Tijdens de Open Doors-dag vertelt Samuel hoe de Here God werkt en waar de kerk in India op dit moment mee te maken heeft. 

 • Jurjen ten Brinke

  Spreker uit Nederland

  Jurjen ten Brinke is voorganger van een multiculturele gemeente in Amsterdam-Noord. Hij reisde verschillende keren naar de vervolgde kerk.

  Dit jaar spreekt hij weer op de Open Doors-dag. “Het is altijd bijzonder om met zoveel verschillende christenen een gezamenlijk doel te hebben dat alle kerkmuren overstijgt. Samen zingen, samen bidden, samen op scherp gezet worden als we luisteren naar de getuigenissen van broeders en zusters uit de vervolgde kerk. Daar kijk ik naar uit.”

  Ontmoet Jurjen en lees hoe hij zich voorbereidt op de Open Doors-dag in dit interview.

   

 • Broeder Simon

  Spreker over Noord-Korea

  Broeder Simon is een voorganger uit Zuid-Korea. Hij werd eind jaren tachtig als theologiestudent door de Here God uitgedaagd Noord-Koreaanse broeders en zusters te gaan helpen. Broeder Simon dacht dat er geen kerk meer was, maar kwam bij ‘toeval’ in contact met een Chinese vrouw die contact had met de ondergrondse kerk in Noord-Korea. In het diepste geheim sprak hij met verschillende Noord-Koreaanse kerkleiders. Er ontstond een diepe vriendschap en vertrouwensband. Inmiddels helpt hij de Noord-Koreaanse kerk al meer dan dertig jaar.

 • Hana

  Spreker uit Pakistan

  Hana is een jonge, Pakistaanse vrouw die al jarenlang de vervolgde kerk in Pakistan en andere landen helpt. Ze ontwikkelt cursussen en trainingsmateriaal voor christenen. Ook geeft ze traumazorg en pastorale zorg. Daarnaast reist Hana over de wereld om christenen in landen zoals Nederland en België te vertellen over het werk dat de Here God doet in Pakistan.

 • Ron van der Spoel

  Gastheer

  Ron van der Spoel is predikant en hij reist regelmatig naar de vervolgde kerk om voorgangers te trainen. Dit jaar is Ron de gastheer op de Open Doors-dag.

  “De Open Doors-dag is een dag waar je niet voor jezelf komt, maar voor de vervolgde kerk. Zij hebben het nodig dat wij met elkaar samenkomen om voor hen te bidden.”

  Maak kennis met Ron en lees waarom hij de Open Doors-dag zo waardevol vindt.