Ayesha

Het verhaal van Ayesha

uit Somalië

Een Somaliër die het islamitische geloof verlaat, brengt schande over zijn of haar familie.
Als Ayesha* tot geloof in Christus komt, wordt ze verstoten door haar familie.
“Ik besloot wel honderd keer om Jezus te verlaten… maar ik kon het niet.”

Als Ayesha zwanger is van haar eerste zoon, hoort ze van een buitenlander voor het eerst het evangelie. “Drie jaar lang onderzocht ik zowel de Koran als het christelijke geloof. Toen besefte ik wat de waarheid was. Ik nam Jezus aan!”, vertelt ze.
Haar gemeenschap neemt haar dat zeer kwalijk en verstoot haar. Dat is in de hechte Somalische samenleving een bijzonder zware straf.

Weglokken

Ook thuis heeft Ayesha het zwaar. Haar man laat haar en de kinderen in de steek. Als hij overlijdt, probeert haar schoonfamilie de kinderen bij haar weg te lokken. “We zijn een rijke familie, we zullen jullie een goed leven geven”, zo praten ze op de kinderen in. “We brengen jullie naar een islamitische school, waar je de waarheid uit de Koran leert. Jullie kunnen nog vergeving krijgen en het paradijs verdienen!”
Tot op heden zijn Ayesha’s zoons haar trouw, maar de jongste is wel degelijk vatbaar voor de druk vanuit de familie.

Neergestoken

Op een zondag wordt Ayesha neergestoken door drie vrouwen. De politie arresteert de vrouwen, maar Ayesha’s familieleden besluiten het voor hen op te nemen. “Jullie moeten de vrouwen die haar neerstaken vrijlaten”, zegt haar oom tegen de autoriteiten. “Mensen beledigen ons omdat zij christen is. We zijn die vrouwen dankbaar; we waren er zelf niet toe in staat.”
De vrouwen worden vrijgelaten.

De aanval op haar leven brengt Ayesha aan het twijfelen over haar geloof. Ze raakt in een depressie. “Ik slikte drie maanden lang antidepressiva”, vertelt ze. “Ik besloot wel honderd keer om Jezus te verlaten, maar ik kon het niet. Ik besloot Hem te volgen.”

Kruisdragen

Nu ervaart Ayesha dat lijden haar juist sterker maakt. “Kijk naar wat Jezus moest doorstaan, ook al is Hij God”, vertelt ze. “Als je daaraan denkt, motiveert het je om sterk te zijn.”
Ze probeert andere christenen, die net als zij lijden, te bemoedigen. “Ik herinner ze aan het vers dat zegt dat zij die Jezus volgen, hun kruis moeten dragen. Jezus hield niets voor ons verborgen! Als je Hem wilt volgen, neem dan je kruis op. Verdraag het lijden en wees niet bang. Je bent een kind van God!”

* Schuilnaam

Dank- en gebedspunten

  • Dank God dat Hij Ayesha de kracht en volharding geeft om trouw te blijven aan het christelijk geloof. Bid dat haar zoons net zo sterk in hun geloof blijven staan.
  • Dank voor de praktische hulp en traumazorg die Open Doors via lokale partners aan Ayesha kan bieden.
  • Bid om bescherming en bemoediging voor christelijke, Somalische vrouwen die er, net als Ayesha, alleen voor staan.
Scroll naar boven