Ayesha

Het verhaal van Ayesha

uit Bangladesh

Vervolging kent geen leeftijdsgrenzen. Ayesha uit Bangladesh is 77. Vanaf het moment dat zij zich in december 2022 laat dopen, wordt zij vervolgd. Zelfs jongeren bespotten haar.

Moslims die zich tot het christendom bekeren, worden op het platteland van Bangladesh vaak vervolgd door hun dorpsgenoten. De nieuwgelovige heeft zijn dorp immers te schande gemaakt; hij verliest daarmee alle respect van zijn gemeenschap.

Viral

Na haar doop krijgt Ayesha het zwaar te verduren. Ze liet zich in het openbaar dopen, samen met haar zoon en vier andere bekeerde moslims. Veel dorpsgenoten waren bij de plechtigheid aanwezig, sommigen maakten foto’s. Tegenstanders plaatsten die op Facebook, en de foto’s gingen viral. Nu worden de nieuwe gelovigen bespot en bedreigd.

Hoewel ze vrezen voor hun leven, moeten ze de deur uit om te gaan werken. Ze hebben het geld nodig om te kunnen overleven. Op 3 januari is Ayesha’s zoon aan het werk op het veld, als ze hem hoort schreeuwen. Ze haast zich naar hem toe en ziet hoe hij wordt aangevallen door een groep moslims. Ze probeert hen over te halen hem los te laten, maar de groep keert zich nu ook tegen haar. Met stokken slaan ze moeder en zoon in elkaar, vervolgens laten ze hen achter om te sterven.

Ernstige verwondingen

Als lokale gelovigen horen wat er gebeurd is, snellen ze naar de plek des onheils. Ze brengen Ayesha en haar zoon naar het ziekenhuis, beiden met zeer ernstige verwondingen.
Volgens de plaatselijke voorganger gaat het niet goed met Ayesha; ze kan haar benen niet meer bewegen en houdt pijn in haar borst. De plaatselijke politie is op de hoogte gebracht van het incident, maar tot op heden is geen actie ondernomen om de daders te vinden.

Dank- en gebedspunten

  • Vraag God om herstel voor Ayesha en haar zoon. Bid dat in hun behoeften wordt voorzien.
  • Bid dat Ayesha volhardt in haar geloof en Gods liefde ervaart in de zorg van de christenen om haar heen.
  • Vraag God of Hij de harten van Ayesha’s belagers aanraakt, zodat zij berouw krijgen over hun daden.

Scroll naar boven