Naomi

Het verhaal van Naomi

uit Myanmar

Naomi’s* zoon werd vervloekt en overleed

Moses en Naomi* wonen in een boeddhistisch dorp in Myanmar. “Er zijn negen boeddhistische kloosters en scholen in dit dorp,” vertelt Naomi. “Maar de mensen hier aanbidden ook hun voorvaderen, demonen en verschillende goden.” Toen de buren van hun christelijke geloof hoorden, vervloekten ze hen. Ze werden bekogeld met stenen en Moses werd zelfs fysiek aangevallen nadat hij had getuigd van de Here Jezus. Hij kwam thuis met blauwe plekken en zonder voortanden. Het meest hartverscheurende was dat hun zoon stierf doordat buren een vloek over hem uitspraken.

Naomi gaf God de schuld van haar zoons dood en nam afstand van het geloof. “Ik had Hem met heel mijn hart gediend en toch gebeurde dit.” Maar na bemoediging van Open Doors-medewerkers en een bezoek van een pastor vond ze haar weg terug naar de Here God. Vanuit haar verdriet ontstond een nieuwe bediening: ze nam samen met haar man Moses weeskinderen op uit hun dorp. “Door de dood van mijn zoon kreeg ik medelijden met de armen en wezen,” vertelt ze. “Ik nam ze in huis en voedde ze met het voedsel dat ik zelf eet. Ik leer ze over Gods woord en laat ze zingen. Ik zorg voor hen alsof het mijn eigen kinderen zijn. Mijn hart is vervuld van dankbaarheid.”

Ondanks de vervolging die ze hebben ervaren, is hun geloof versterkt. Naomi deelt nu haar verhaal om anderen te bemoedigen en is dankbaar voor de manier waarop God in haar leven heeft gewerkt. Ze gelooft dat ze in deze geestelijke strijd niet alleen is en vraagt om gebed en bemoediging.

* Schuilnaam

Gebedspunten

  • Vraag de Here God of Hij de ogen en oren van de ongelovigen in dit gebied wil openen voor het evangelie.
  • Bid om bevrijding voor de mensen in Myanmar die gebonden zijn door demonen en kwade geesten.
  • Bid voor Naomi en Moses, dat de Here God ze zal zegenen en dat ze een goed leven mogen hebben samen met hun pleegkinderen.

Scroll naar boven