Wonderlijk toch?! Dat er honderdduizenden christenen zijn in Noord-Korea. Een land waar je in een concentratiekamp belandt als ontdekt wordt dat je christen bent. De leiders van het land regeren als goden. En toch zijn er mannen, vrouwen en kinderen die hun vertrouwen stellen op de Here God.

Maar, de angst is reëel dat je opgepakt kunt worden. En dat gebeurt helaas ook. Daarover hoor je vandaag in de vlog.

Gebedspunten

  • Wil je bidden voor alle Noord-Koreaanse christenen in werkkampen?
  • Christen zijn in Noord-Korea is echt risicovol: ontdekt iemand dat je gelooft in de Here Jezus, dan kun je er bijna zeker van zijn dat je leven voorbij is. Bid voor christenen die twijfelen en bang zijn.
  • Bid voor de leiders van Noord-Korea. Bid om harten die veranderen en gerechtigheid.