Ken je dat spelletje, waarbij mensen je laten kiezen uit twee onmogelijke keuzes? Voor Atul* uit India is dit geen spelletje meer. Zijn geloof dwingt hem te kiezen tussen een leven zonder dak boven zijn hoofd, of een leven zonder de Here Jezus. Een onmogelijke keuze – of niet?

Wat zou jij doen?

* Schuilnaam

Dank- en gebedspunten

  • Dank de Here God voor het standvastige geloof van christenen zoals Atul.
  • Atul heeft geen woonruimte meer. Bid dat de Here God hierin voorziet.
  • Bid om wijsheid, volharding en moed voor christenen in India. Zij worden soms vanwege hun geloof voor moeilijke keuzes geplaatst.