Collectes & acties

Het werk van Open Doors voor vervolgde christenen is mogelijk door Gods genade en zegen en de ondersteuning van duizenden christenen wereldwijd. Jaarlijks verspreiden we 2,5 miljoen Bijbels en boeken, verzorgen we onderwijs en training voor ruim 100.000 kerkleiders en kerkenwerkers, en ontvangen ruim 200.000 vervolgde christenen praktische ondersteuning. Voor dit werk is geld nodig en we hopen dat u ons werk ondersteunt met uw gebed en uw gift.

Collectes
We zijn ook erg blij met collectes van kerken en gemeenten. Het zou het mooist zijn als elke kerk het werk van Open Doors op haar collecterooster zou plaatsen. Door een collecte kunnen we veel meer lectuur verspreiden of meer mensen trainen. Een ander resultaat van een collecte is dat een hele kerk betrokken is bij een project  en het ook biddend ondersteunt. Stuur een e-mail als uw kerk informatie zoekt over een collecte.

Acties
Uw
kerk kan ook actie voeren voor de vervolgde kerk. Denk aan een schrijfactie of een presentatie-avond met Open Doors, een rommelmarkt, avondmaalscollectes, auto’s wassen, talentenjacht of sponsorloop. Jong en oud kan er aan mee doen en een actie geeft een prachtige opbrengst in financiële zin, maar ook in eenheid onder uw kerkleden. Op bijvoorbeeld een startdag kan Open Doors een presentatie  verzorgen om heel concreet te maken waar de opbrengst van uw actie naartoe gaat.
 

Met uw gift geeft u:

  • Een bijbel voor € 6
  • Training aan een kerkleider voor € 50
  • Noodhulp aan één christen voor € 250

Wilt u een projectvoorstel op maat? Neem dan contact met ons op.

Bankrekening
U kunt uw gift storten op IBAN NL08 INGB 0000 007733 t.n.v. Stichting Open Doors, Ermelo
België: BE82.0000.2241.3868 Doneer online