Iraaks gezin
 

Open Doors en het CBF-keurmerk

De Commissie Keurmerk van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) heeft op 28 mei 2001 besloten dat Open Doors in aanmerking komt voor erkenning als Keurmerkhouder. Op 1 juli 2011 is opnieuw het Keurmerkcertificaat verstrekt, dat geldig is voor de duur van drie jaar.

Het CBF is een onafhankelijke stichting die alle mogelijke gegevens over fondsenwerving en goede doelen in Nederland bijhoudt. Daarmee wil het CBF de transparantie van de goede doelen sector in Nederland bevorderen. De organisatie beoordeelt alle instellingen op onder andere bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en communicatie, besteding van middelen en verslaglegging en verantwoording. Gekoppeld aan deze beoordeling kent het CBF de instellingen het CBF-Keur voor goede doelen, het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen of de Verklaring van geen bezwaar toe. Naast dit alles geeft het CBF ook voorlichting aan het publiek over de goede doelen.

Open Doors heeft van het CBF in 2001 het CBF-Keur voor goede doelen ontvangen. Om de drie jaar beoordeelt het CBF of het Open Doors het CBF-keurmerk opnieuw verstrekt. U vindt op de website van het CBF een aparte pagina over Open Doors. Hier kunt u onder andere de jaarverslagen van Open Doors van de afgelopen jaren bekijken. Meer informatie over Open Doors, het CBF en de verschillende keurmerkcertificaten die het verstrekt, kunt u daar ook vinden.
 

Uw gift maakt verschil

Open Doors versterkt de vervolgde kerk met bijbels, training en praktische hulpverlening. Uw gift, groot of klein, geeft vervolgde christenen toekomst. Of u nu een kinderbijbel geeft aan een kind in een dorpje in China, bijdraagt aan de voedselvoorziening van hongerende christenen in Noord-Korea of een voorganger in Afrika een beroepsopleiding geeft. Uw gift maakt verschil! Steun het werk van Open Doors