‘Ze kunnen onze gebouwen sluiten, maar de kerk blijft bestaan, want wij zijn de kerk’

Kabil traint christenen in Noord-Afrika en ziet de kerk groeien

Vervolging is niets nieuws voor Kabil*. Toen hij tot geloof kwam, moest hij een keus maken. “Kies je voor ons of voor Jezus?” Kabil hoefde niet lang na te denken toen zijn familie hem deze keuze voorlegde. “Er is niets dat ook maar in de buurt komt van het leven dat de Here Jezus mij geeft”, vertelt Kabil als hij terugdenkt aan dit moment, zo’n tien jaar geleden. Zelfs nu heeft Kabil nog altijd geen contact met zijn moeder. Hij is gehoorzaam aan de roeping die de Here God hem heeft gegeven: gelovigen onderwijzen zodat zij op hun beurt andere christenen trainen.

Hoe groeit een kerk? Een van de belangrijkste ingrediënten voor groei is

discipelschapstraining: nieuwe christenen leren wat het betekent om de Here Jezus te volgen, niet alleen met woorden maar ook met daden. Kabil vertelt: “Ik zag in onze kerk dat zodra mensen gedoopt waren, ze stopten met de kerkdiensten bezoeken. Andere christenen waren niet sterk in hun geloof. We wilden de kerk in Noord-Afrika helpen. Daarom besloten we discipelschapstrainingen te geven. Zodat de kerk overeind blijft.”

Kabils missie

Kabils missie is om zoveel mogelijk christenen te trainen die op hun beurt andere christenen trainen. Open Doors biedt sinds 2011 verschillende discipelschapstrainingen aan.

“Ik denk dat de helft van alle kerken in Noord-Afrika deze training gebruikt. In al die kerken zijn eigen trainers. Duizenden christenen zijn door deze trainingen bemoedigd. Ik zie dat mensenlevens echt zijn veranderd. Ik zag mensen deelnemen die inmiddels voorganger zijn geworden. Verlegen, eenzame mensen die ooit verlaten waren, komen helemaal tot hun recht in een groep. Ik onderwijs mensen maar ik moedig mijn broeders en zusters ook aan om met de training aan de slag te gaan.”

Hoe dien je de kerk en de maatschappij?

De inhoud van de cursus sluit aan bij de wensen van de deelnemers. “We maken de training op maat voor elke kerk. Alle trainingen bevatten drie onderdelen: basisprincipes van een discipel, hoe ben je een discipel in de kerk en de hoe dien je de kerk en de maatschappij.”

Kabil benadrukt dat de kerk dat zonder het onderwijs niet lang zou volhouden. “We willen niet dezelfde fout maken als de vroege kerk in deze regio. We waren in de eerste eeuwen een bolwerk van het evangelie. Maar we hebben onze taak, het evangelie uitleggen en christenen te onderwijzen, verzaakt. Daardoor verdween het christendom in de 5e en 6e eeuw.”

Nooit fataal

Christenen in Noord-Afrika hebben altijd te maken met vervolging. In Algerije zijn sinds 2018 al negentien kerkgebouwen gesloten. Kabil ziet en hoort wat de invloed is van vervolging, maar gelooft dat de kerk blijft bestaan. “Ze kunnen onze gebouwen sluiten, maar de kerk blijft bestaan, want wij zijn de kerk”.

De aanwezigheid van tegenstand is geen straf, vindt Kabil. “Vervolging is juist een zegen. De kerk groeit en bloeit dankzij vervolging. Ik ben blij dat de kerk groeit en gezond is. Het zou erg gevaarlijk zijn als de kerk in slaap zou vallen. In allerlei landen in de regio komen mensen tot geloof. Daar ben ik de Here God erg dankbaar voor. Maar ik besef ook dat vervolging mijzelf of mijn familie kan raken.”