Meldpunt bedreigingen voor christenvluchtelingen in Nederland


Het gebeurt regelmatig dat christenvluchtelingen in Nederland het slachtoffer worden van bedreiging, discriminatie of lichamelijk geweld. Daarom heeft stichting Gave in samenwerking met Open Doors en SDOK een meldpunt opgezet. Hier kunnen christenvluchtelingen melding maken van een bedreiging.

Stichting Gave beheert en onderzoekt alle binnengekomen meldingen. Zo kan de omvang en de ernst van het probleem in kaart worden gebracht en vragen we de overheid om een adequate aanpak. Het meldpunt is meertalig opgezet (o.a. Arabisch, Engels en Nederlands).  

Wij zijn blij dat er nu een meldpunt bedreigingen komt. Het is voor ons belangrijk dat mensen die om hun christelijk geloof worden gediscrimineerd of verdrukt, hulp kunnen krijgen. Omdat wij werken volgens de Ranglijst Christenvervolging in landen waar vervolging van christenen plaatsvindt, zijn we niet actief in hulpverlening in Nederland. Stichting Gave werkt wel in Nederland en heeft haar expertise opgebouwd. Daarom ondersteunen wij hen in dit initiatief.

Kent u christenvluchtelingen in Nederland die te maken hebben met bedreigingen vanwege hun geloof? Wijs hen dan op het meldpunt.