Veelgestelde vragen over nalatenschappen


Overweegt u Open Doors in uw testament op te nemen? Daar zijn we alvast heel dankbaar voor! We kunnen ons voorstellen dat u ook vragen heeft over wat er wel en niet geregeld kan worden in een testament. Of op welke wijze u de vervolgde kerk kan steunen via een testament. Hieronder beantwoorden we er een paar.

Ik heb niet veel na te laten. Heeft het dan wel zin om een testament op te maken?
Een testament geeft vooral duidelijkheid over wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. Of u nu veel of weinig nalaat, het is een fijn idee als dat geregeld is, voor u zelf én voor uw nabestaanden. Als u hierbij hulp nodig heeft, dan wil Open Doors u graag helpen.

Ik wil Open Doors geld nalaten. Kan ik ook aangeven voor welk project?
Natuurlijk kunt u zelf bepalen waarvoor we uw schenking moeten inzetten. Maar het is verstandig om dit vooraf met ons te bespreken. Het werk van Open Doors verandert voortdurend. We richten ons bij voorkeur op hulp die op een bepaald moment het meest nodig is.

Kan ik een testament achteraf nog wijzigen?
Een testament is een persoonlijk document. Daarom kunt u het altijd weer wijzigen. Houdt u er wel rekening mee dat een nieuwe versie pas geldig is, als deze door een notaris in een centraal register is vastgelegd. Daaraan zijn kosten verbonden.

Betaalt Open Doors niet veel erfbelasting?
Als erkend goed doel hoeft Open Doors geen erfbelasting (voorheen successierecht) te betalen. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan vervolgde christenen.

Hoe vind ik een goede notaris?
Neem eens een kijkje op www.notaris.nl. Dat is een website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met veel informatie. U kunt er op postcode zoeken naar notariskantoren bij u in de buurt. Uiteraard is het ook een goed idee om mensen in uw omgeving te vragen naar hun ervaringen met notarissen. Het is goed om vooraf te vragen naar de kosten van de notaris omdat deze per notaris kunnen verschillen.

Wat gebeurt er, als ik onverhoopt schulden nalaat?
Erfgenamen zijn ook aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Om dat risico te voorkomen, kan Open Doors een erfenis weigeren. We zullen de nalatenschap alleen aanvaarden, als we die daadwerkelijk kunnen inzetten voor steun aan de vervolgde kerk.

Wilt u schenken of nalaten aan Open Doors of heeft u andere vragen dan kunt u gerust contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Stuur een e-mail naar nalaten@opendoors.nl of bel naar 0341-465000.