Myanmar (Birma) - 26 februari 2016

Myanmar: Christelijk gezin uit dorp verstoten

Aung* en zijn vrouw Phyu* komen uit een boeddhistisch dorp in Myanmar (Birma) met zo’n tweehonderd inwoners. “Ik was trouw aan Boeddha”, zegt Aung. “Ik haalde geld op voor de monniken en voerde gratis bouwwerkzaamheden uit voor kloosters.” Toen Aung en Phyu christen werden, had dit grote gevolgen.

Een lokale boeddhistische leider riep Aung ter verantwoording tijdens een dorpsbijeenkomst. De dorpelingen wilden hem dwingen te buigen voor een beeld en hij moest boeddhistische teksten reciteren. Aung weigerde. De leider concludeerde: ‘Aung is geen boeddhist meer, dus hij kan niet langer in ons dorp wonen. Zijn jullie het hier mee eens?’ Alle dorpelingen riepen: ‘Ja!’

Het gezin werd verstoten uit het dorp en vond tijdelijk onderdak bij een kerkleider. Aung en zijn vrouw willen graag terugkeren naar hun eigen huis. “De regionale overheid heeft ons hiervoor in een brief toestemming verleend, maar de dorpsbewoners staan het niet toe”, legt Aung uit.

  • Bid dat Aung en Phyu dit jaar wél kunnen terugkeren naar hun eigen huis.
  • De zoon van Aung en Phyu werd flink gepest op school vanwege het christelijk geloof van zijn ouders. Toch koos ook hij ervoor om Jezus Christus te volgen. Hij wil graag onderwijs volgen aan een Bijbelschool. Dank de Here God hiervoor en bid dat het mogelijk is.
  • Nog twee andere gezinnen uit het dorp bekeerden zich tot het christendom. Ook zij moesten het dorp verlaten. Bid voor christenen in Myanmar die op allerlei manieren onder druk worden gezet vanwege hun geloof.

* Aung en Phyu heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden hun echte namen niet vermeld.

Gerelateerde nieuwsberichten