Soedan - 30 oktober 2017

Import van Bijbels in Soedan weer mogelijk

Soedan – Door maatregelen van de Soedanese overheid kwam er sinds 2013 geen christelijke lectuur het land binnen. De Verenigde Staten lijken hier een einde aan te maken door het opheffen van economische sancties.

Een kerkleider in Soedan was verantwoordelijk voor de invoer van vele duizenden Bijbels en christelijke boeken tot 2013. De overheid trof in dat jaar maatregelen om lectuur te weren door de Logos-boekwinkel in Khartoem te sluiten en christelijke boeken in beslag te nemen. Sindsdien heeft het Bijbelgenootschap geen Bijbels meer kunnen ontvangen om te verspreiden. De kerkleider die anoniem wil blijven: “Christenen hebben Bijbels nodig, maar de overheid staat hen niet toe om zich te verdiepen in hun christelijke geloof.”

Recentelijk besloten de Verenigde Staten om haar economische sancties tegen Soedan op te heffen. Mensenrechtenorganisaties reageerden boos. Het opheffen van de sancties lijkt er wel in te resulteren dat de Soedanese autoriteiten een lading Bijbels gaan vrijgeven. Deze zending werd al twee jaar vastgehouden in de haven van Port Soedan.

Soedan staat op plaats 5 van de Ranglijst Christenvervolging.

Gerelateerde nieuwsberichten