Irak - 12 april 2018

Irak: Iraakse voorgangers bezorgd over terugkerende christenen

Nu IS verdreven is, keren christenen in het noorden van Irak terug naar hun oude dorpen en steden. Lokale kerken doen er alles aan om hun woonplaatsen weer op te bouwen. En dat is niet altijd makkelijk. Soms zijn christenen, omdat ze een ander geloof en achtergrond hebben dan moslims, nog steeds mikpunt van spot. Voorganger Yacoub uit Bartella vraagt dan ook gebed voor de christenen in zijn stad en andere omliggende plaatsen.

Yacoub organiseert eind april een jongerenevent voor de jongeren die teruggekeerden naar hun dorp. Het doel van deze ontmoeting is een sterke band creëren tussen de lokale kerk en de jongeren. Lokale voorgangers zijn erg actief om het sociale leven in hun woonplaatsen weer van de grond te krijgen. Zo plantte Nawar, priester van de Syrische katholieke kerk in Qaraqosh, ruim 2.500 bomen. “Door deze bomen brengen we weer wat schoonheid in de stad”, vertelt Nawar.

Niet alle christenen keren terug naar hun oude dorp. Sommigen van hen willen het liefst emigreren en buiten Irak een nieuw leven opbouwen. Voorganger Yousif is bezorgd over de migratie van gelovigen: “Migratie beïnvloedt de Iraakse kerk op een negatieve manier, want zonder gelovigen is er geen kerk.” Als christenen weer een huis en een baan hebben, dan is er minder reden om te vertrekken.
  • Dank de Here God dat veel Iraakse christenen veilig kunnen terugkeren naar hun woonplaats.
  • Wilt u bidden voor alle initiatieven die vanuit lokale kerken worden gestart? Bid om een zegen op het jongerenevent. Bid dat veel jongeren komen en weer toekomstperspectief krijgen.
  • Bid dat christenen in Irak blijven, hun leven weer oppakken en een verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. Bid ook voor voldoende werkgelegenheid.

Gerelateerde nieuwsberichten