Indonesië - 04 mei 2018

Yusuf en Budi met de dood bedreigd om hun geloof in Jezus

Budi*, een zendeling in Indonesië, is onlangs met de dood bedreigd omdat hij moslims over Jezus vertelde. Ook moedigde hij christenen aan het evangelie met hun familie te delen. Een van de mensen die door Budi’s werk tot geloof kwam, is Yusuf*. Hij groeide op als moslim en vertelde na zijn bekering zijn familieleden over zijn nieuwe geloof.

De familie van Yusuf was niet blij met de verandering in Yusufs leven. Ze gaven hem aan bij de lokale autoriteiten die een onderzoek instelden en bij Budi uitkwamen. “Ze kwamen naar mijn huis en bedreigden mij met de dood als ik door zou gaan met mijn werk”, vertelt Budi.

Ook Yusuf, zijn vrouw en kind werden opgepakt en onder druk gezet om hun geloof in Jezus af te zweren. Yusuf bleef weigeren, maar zijn vrouw en kind zijn onder druk teruggekeerd naar de islam. “Voor Yusuf is dit echt heel verdrietig, maar hij blijft bij zijn keus om Jezus te volgen”, liet Budi weten. Inmiddels is Yusuf uit de gemeenschap gezet. Hij is op dit moment op een veilige plek.
  • Wilt u bidden om troost en kracht voor Yusuf? Bid dat hij Gods nabijheid elke dag ervaart in deze moeilijke tijd en dat zijn geloof blijft groeien.
  • Bid voor Yusufs vrouw en kind, die weer moslim zijn geworden.
  • Bid om Gods bescherming over het werk dat Budi doet. Hij doet mooi en tegelijk gevaarlijk werk. Bid ook voor het gezin van Budi.
* Schuilnaam

Gerelateerde nieuwsberichten