Wereldwijd - 16 januari 2019

Sekseverschillen in vervolging

Christelijke vrouwen ondervinden andere vormen van vervolging dan christelijke mannen. Voor het tweede jaar op rij bracht Open Doors voor de Ranglijst Christenvervolging in kaart hoe christenvervolging verschilt tussen mannen en vrouwen.

In de top-5 van de Ranglijst Christenvervolging wordt duidelijk dat vrouwen voornamelijk lijden onder seksueel geweld, verkrachting en gedwongen huwelijken. Vervolging komt dan hoofdzakelijk uit de familiesfeer en sociale omgeving. Mannen worden daarentegen vaker gevangen gezet zonder enige vorm van proces of gedood door autoriteiten of gewelddadige milities.

“Wat we dit jaar zien op het gebied van sekse specifieke vervolging bevestigt de onderzoeksresultaten van het jaar ervoor: vervolging van mannen is te typeren als doelgericht, ernstig en zichtbaar, de vervolging van vrouwen speelt zich vaak af op meerdere terreinen, is gewelddadig en verborgen”, zegt Open Doors-directeur Maarten Dees.

Gerelateerde nieuwsberichten