India - 23 mei 2019

Overwinning BJP slecht nieuws voor Indiase kerk

India - De verkiezingen in India zijn afgerond en de stemmen geteld. Nu de hindoe nationalistische BJP van Modi heeft gewonnen, roept Open Doors de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op de Indiase overheid. Dat is nodig om de schending van de rechten van de Indiase christelijke minderheid in te perken.

Geweld tegen christenen behoort al tientallen jaren tot de praktijk van alledag in India. Maar sinds 2014, het jaar waarin de BJP aan de macht kwam, is het geweld tegen christenen geëscaleerd. De overwinning van de BJP betekent dat het geweld doorgaat, mits de internationale gemeenschap tussenbeide komt. Lokale partners van Open Doors registreerden in 2014 147 geweldsincidenten tegen christenen. In het eerste kwartaal van 2019 werden er 216 geregistreerd, inclusief twee moorden. Dit zijn de incidenten waarvan we weten. Het is aannemelijk dat er vele niet-geregistreerde incidenten zijn.

Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland: “Sinds 2014 hebben radicale hindoes een atmosfeer van haat en intolerantie ten opzichte van andere minderheden gecreëerd. Vooral christenen en moslims moeten het ontgelden. Dit heeft geleid tot een escalatie van geweld, sociale uitbanning, vernieling van bezittingen, hatelijke taal, verstoring en veroordeling van niet-hindoeïstische activiteiten en valse beschuldigingen van bekeringsdrang. De internationale gemeenschap mag deze schendingen van mensenrechten niet negeren en moet er alles aan doen om dit geweld en de discriminatie van minderheden te stoppen.”

Een recent rapport van Open Doors geeft aanbevelingen hoe landen druk kunnen uitoefenen op de Indiase regering.
  1. Ze kunnen oproepen tot de oprichting van een internationaal monitoringssysteem dat geweldsincidenten registreert;
  2. Ze kunnen de Indiase regering aansporen om een campagne te starten die de rijkdom van de etnische en religieuze diversiteit in India promoot;
  3. Landen kunnen gebruik maken van hun ambassades om contact te zoeken met Indiase parlementsleden, lokale en regionale politieke leiders en staten waar anti-bekeringswetten gelden.

Lokale partners van Open Doors in India vragen de wereldwijde kerk om gebed. “Bid alstublieft voor onze regering. Bid dat ze ons land met wijsheid besturen en dat ze christenen en andere minderheden niet vervolgen. India is een land rijk aan diversiteit. Vergelijk het met een tuin vol verschillende bloemen. Bid dat we in harmonie kunnen leven. Bid ook voor de christenen, dat ze bidden voor de overheid en het land en dat ze worden geaccepteerd door de landgenoten.”

Contacten van Open Doors zijn somber gestemd over de toekomst. “Alle mensen, zakenmensen, studenten en kantoorwerkers, praten over Modi en zeggen hoe geweldig hij is”. Een christelijke vrouw laat weten dat christenen in het hele land aan het bidden zijn. “In veel kerken is er gebeden voor de uitkomst van de verkiezingen. In de meeste dorpen weten mensen weinig over politiek. Het enige dat ze weten is dat de BJP het christenen nog moeilijker zal maken.”

Een lokale partner van Open Doors zag de winst van de BJP aankomen. “We moeten nog meer bidden en de kerk voorbereiden.” Een andere partner reageert: “Er komt een nieuw Modi-tijdperk aan waarin hij nog sterker zal zijn. Toch verliezen we de hoop niet, omdat God alle dingen doet medewerken ten goede voor wie Hem liefhebben.”

India staat op plaats 10 van de Ranglijst Christenvervolging en behoort daarmee tot de tien landen in de wereld waar christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof.

Gerelateerde nieuwsberichten