Laos - 30 januari 2020

Laos: 1.700 euro betalen of op straat gezet worden

Ophart* en zijn familie vragen dringend om gebed. Hun huisbaas eist namelijk dat zij hun huis verlaten. Waarom? Omdat ze christen zijn en omdat hun huiskerk steeds groter wordt.

Ruim drie jaar geleden is Ophart getrouwd. Een van zijn vrienden bood hem toen gratis een stuk land aan waar hij een huis op mocht zetten. Ophart verkocht zijn eigen woning en vertrok naar het andere dorp om daar een nieuw huis voor hemzelf en zijn vrouw te bouwen.

Jaren later moedigde zijn broer – een lokale contactpersoon van Open Doors – hem aan om een huiskerk te starten. Vanaf juli 2019 organiseerde Ophart diensten in zijn huis en steeds meer mensen kwamen er op af. Toen Opharts vriend en huisbaas hier maanden later achter kwam, werd hij woedend. Nu eist hij van hen dat ze het huis verlaten. Ze mogen alleen terugkomen en Jezus Christus thuis aanbidden als Ophart 15 miljoen Lao Kip (ongeveer 1.700 euro) betaalt aan zijn vriend.

* = schuilnaam

Gerelateerde nieuwsberichten