China - 13 februari 2020

Chinese kerk wijzigt strategie door coronacrisis

China – Terwijl het coronavirus om zich heen grijpt, zien Chinese christenen de kans om te getuigen van hun geloof. In Wenzhou ontwikkelt de kerk een nieuwe strategie voor de toekomst.

Tienduizenden mensen in China en andere landen zijn besmet met het coronavirus. En al meer dan duizend personen zijn na besmetting overleden. De Chinese kerk vraagt om gebed, maar ziet ook kansen om als kerk te functioneren en te getuigen van haar geloof.

Het coronavirus zorgt voor veel angst en onzekerheid in China. Miljoenen mensen zijn ingesloten in de stad Wuhan en de Hubei-provincie en toeristen kunnen en willen niet naar China. De KLM vliegt tot 15 maart niet op Peking en tot eind maart niet op andere Chinese steden.

De Chinese christenen vragen de wereldgemeenschap om gebed. Daarnaast bidden zij ook zelf, voor de mensen die besmet zijn en voor wijsheid voor de artsen. Ook bidden ze voor de overheid dat die een oplossing zal bedenken om het virus te bestrijden. Ook vragen ze om vergeving voor de zonde en trots van de Chinese natie. En ze danken voor de kans als kerk om tot de Here God te roepen in deze tijd. En ze vragen om gebed en bescherming voor het werk van Open Doors en vele partnerkerken in het land. Ze bidden dat het werk van Gods Koninkrijk niet te veel gehinderd zal worden.

Woordvoerder Klaas Muurling van Open Doors vindt het “opvallend dat ze ook gebed vragen voor de overheid die hen verdrukt en vervolgt. De christenen realiseren zich dat de overheid nu maatregelen moet nemen. In de geest van 1 Timotheüs 2:1-2 bidden ze voor ‘koningen en hooggeplaatsten’.”

De crisis van dit virus komt bovenop de opgevoerde druk van de Chinese overheid om de kerk ondergeschikt te maken aan de partijlijn. Om die reden bezint de kerk zich op een nieuwe strategie voor de toekomst. Zo denken kerken in Wenzhou na hoe ze kerk willen zijn door niet te streven naar een groot gebouw, maar om de nadruk te leggen op discipelschap en zorg voor degenen onder hen die vervolgd worden. Een theoloog onder hen, Chen Jing*, schreef dat ze veel onderzoek hebben gedaan en dat ze terug gaan naar het oude Chinese model van kleine huiskerken. Hij omschrijft het als “een familie van kleine huiskerken, die als in een spinnenweb met elkaar verbonden zijn”. Het voordeel van huiskringen is dat ze onzichtbaar zijn voor de overheid en beter hun omgeving kunnen bereiken.

Tegelijkertijd verlangt de kerk ernaar om te getuigen van het geloof. In deze tijd van angst en onzekerheid om besmet te raken wil ze een baken van vrede zijn voor de medemens. Ze ziet een kans in deze crisis. Het Chinese woord voor crisis heeft twee componenten: kans en gevaar. De kerk grijpt de kans in deze crisis.

In de afgelopen decennia heeft de kerk met veel verdrukking te maken gehad. Ze is het ook min of meer gewend. Muurling: “Vervolging hoort volgens hen bij het ‘normale christelijke leven’. Ook is de kerk in China in de laatste 70 jaar gegroeid van 1 miljoen naar 100 miljoen christenen. Het wordt de grootste opwekking aller tijden genoemd.”

China staat op plaats 23 op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Het land steeg vier plaatsen op de lijst door de toegenomen vervolging door de overheid.

Gerelateerde nieuwsberichten