Laos - 26 augustus 2020

Bewoners in Laos dulden geen kerk in dorp

Laos – Tien dorpsbewoners hebben eerder deze maand het huis van pastor Inpong in Noord-Laos verwoest. Ze wilden niet dat het huis als een kerk werd gebruikt.

Een ingestort huis gemaakt van hout en bamboe en een kapot metalen dak zijn te zien in een korte video gemaakt door een contactpersoon van Open Doors in Laos. Tien dorpelingen kwamen met geweren, hamers en stokken en vernietigden het huis van de pastor deze maand.

Eerder dit jaar kreeg Inpong bezoek van de politie, lokale ambtenaren en het dorpshoofd met de vraag of zijn huis ook een kerk was. Hij vertelde dat het zijn huis is, maar dat christenen er ook bij elkaar komen en er bidden en zingen. De autoriteiten namen genoegen met zijn uitleg en vertrokken.

Inpong hoorde daarna niets van de lokale overheid en de gelovigen zetten hun christelijke activiteiten voort. Op een dag ontstond het idee om van het huis een kerk te maken. Toen het dorpshoofd hier lucht van kreeg, nodigde hij de voorganger uit voor een overleg in de dorpshal. Het dorpshoofd en andere leiders vroegen hem om alle christelijke activiteiten in het huis te staken. “Als je het niet doet, dan maken we je huis met de grond gelijk.” Toen Inpong aangaf niet mee te willen werken, zei het dorpshoofd: “Als je het huis niet zelf afbreekt, dan gaan wíj dat voor jou doen. Als het huis niet vernietigd wordt, dan zal het probleem voortduren. Morgen zal je zien wat er met je huis gebeurt.”

De pastor dacht dat het alleen maar bedreigingen waren. Maar de volgende dag, zondag, kwamen de dorpelingen met hun gereedschap en wapens. Ze braken het huis af, anderen namen de mobiele telefoons en andere bezittingen van de aanwezige gelovigen in beslag. Ze wilden voorkomen dat er filmopnamen werden gemaakt. Later gaven ze deze eigendommen terug.

Gebedspunten
  • Bid voor bescherming van pastor Inpong, zijn familie en de christenen in het dorp
  • Bid dat de gelovigen niet overmand worden door angst en dat ze vol van geloof zijn en een getuigenis zijn voor de dorpsbewoners. Speciaal voor hen die de gelovigen bespotten om hun geloof.
  • Bid dat de vervolgers in hun hart geraakt worden en ook christen worden.

Gerelateerde nieuwsberichten