In juni vroegen we je te bidden voor Leyla* uit Centraal-Azië. Zij verzorgde haar zieke man ondanks dat hij haar eerder uit huis had gezet.

Simon verwondert zich in de gebedsvlog van deze week over Leyla’s onbaatzuchtigheid. “Meestal kan ik pas weer vriendelijk zijn als de ruzie of discussie is opgelost”, vertelt hij. Bid je opnieuw mee voor Leyla en haar man Halim*?

 

 
 

 

Gebeds- en dankpunten

  • Dank de Here God voor Leyla’s dienende houding. Bid ook om volharding voor haar.
  • Bid dat Halim tot inkeer komt en zijn hart opent voor de Here Jezus.
  • Bid voor de kinderen van het echtpaar.

* Schuilnaam
** Foto ter illustratie