De Centraal-Afrikaanse Republiek, China, Libië en Algerije maken een sterke stijging door op de nieuwste Ranglijst Christenvervolging. Ook Mauritanië schiet omhoog, maar hieraan ligt vooral een verbetering van data en processen ten grondslag om vervolging in het Afrikaanse land te meten.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

China: terug van weggeweest?

In China is de situatie in de afgelopen tien jaar niet zo erg geweest voor christenen, sommigen zeggen zelfs dat hij niet zo erg is geweest sinds het einde van de Culturele Revolutie in 1976. Er is een nieuwe wet van kracht geworden die onder meer kinderen en jongeren verbiedt om godsdienstonderwijs te volgen. De communistische partij buigt zich nu over religieuze zaken, terwijl daar voorheen een aparte instantie voor was. Chinese kerken worden geacht de Chinese vlag hoger hangen dan het kruis op de kerk. Voorafgaand aan de dienst moet het volkslied worden gezongen. Een aantal rooms-katholieke kerken werd gedwongen afbeeldingen van Jezus Christus te vervangen door foto’s van president Xi.

Centraal Afrikaanse Republiek: van 35 naar 21

Tachtig procent van de Centraal-Afrikaanse Republiek is bezet door een tiental gewapende militaire groeperingen, die verantwoordelijk zijn voor talloze mensenrechtenschendingen. De Centraal-Afrikaanse Republiek grenst ook nog eens aan andere kwetsbare landen, wat de situatie nog uitdagender maakt. Ondanks de gezamenlijke inspanningen van leiders van de rooms-katholieke kerk, protestanten en moslims, die consequent blijven ontkennen dat religieuze verschillen ten grondslag liggen aan het conflict, zijn er talloze voorbeelden te noemen van geweld op te noemen waarin individuen en groepen zijn aangevallen en waarin een relatie te leggen is met hun geloof.

Libië: 7 naar 4

Sinds de Europese Unie het moeilijker maakt voor migranten om via de Middellandse Zee de oversteek te maken naar Europa, zijn zo’n 20.000 christenen gestrand in Libië vanuit landen in de sub-Sahara. Zij zijn extreem kwetsbaar in dit islamitische land. Onthutsende verhalen doen de ronde over moord, verkrachting en misbruik van christelijke migranten die proberen naar Europa te gaan. Betrouwbare bronnen van Open Doors melden dat zeker tien christenen de dood vonden in 2018.

Algerije: 42 naar 22

De druk op christenen vanuit de overheid is het afgelopen jaar fors gestegen. Sinds november 2017 zijn tientallen kerken gedwongen hun deuren te sluiten. Gelovigen verloren hierdoor hun kerkelijke thuisbasis. Maar er is nog een opvallende reden dat Algerije steeg op de Ranglijst Christenvervolging: er zijn ex-moslims die christen geworden zijn en uitkomen voor hun geloof uit tegenover familie en vrienden. Die dappere houding komt hen echter duur te staan. Vaak dwingen familieleden, vrienden en dorpsgenoten de bekeerling op allerlei (gewelddadige) manieren terug te keren naar de islam. Dit gebeurt met name in conservatieve regio’s waar radicaalislamitische groepen sterk vertegenwoordigd zijn.