‘De Here God kan iedereen gebruiken’


Tot zegen zijn voor mensen uit haar gemeenschap: de rustig ogende Sharda uit India doet niets liever. Ze bruist van energie om Gods liefde uit te delen aan de mensen om haar heen. Onlangs zette een nare gebeurtenis haar voor een belangrijke keuze: geef ik op of ga ik door?

“De dag waarop mijn zoon Rohan* aangevallen werd had een van de mooiste dagen in zijn leven moeten zijn”, zo steekt Sharda van wal. “Hij had die dag een belangrijk examen afgelegd waarmee hij toegelaten werd tot een van de beste scholen in India. Na een kleine viering was hij op wegnaar zijn werk, toen een paar onbekende mensen hem vanaf hun fiets beschoten.”

Sharda’s stem trilt: “Met de aanslag wilden ze mijn zoon doden en ervoor zorgen dat we met ons werk zouden stoppen.” Politieonderzoek wees later uit dat een extremistische hindoegroep de aanvallers had betaald om Rohan te doden. De groep was jaloers op al het werk dat Sharda verzette en verdachten haar ervan mensen over te halen om christen te worden. Tot op de dag van vandaag hebben de hindoes geen straf ontvangen.

Niet uit het veld te slaan

“De Here God droeg ons en spaarde het leven van mijn zoon”, vertelt Sharda dankbaar verder. Toch is er inmiddels veel veranderd. Nadat Sharda’s zoon uit het ziekenhuis kwam, kon hij om veiligheidsredenen niet meer bij haar wonen. Rohan verhuisde daarom naar een andere stad waar partners van Open Doors hem hielpen om te settelen en om een goede school te vinden.

Intussen heeft Sharda haar werk als kerkleider weer opgepakt. Ook runt ze een school voor arme kinderen uit haar gemeenschap. “Dit was de moeilijkste tijd van mijn leven”, blikt Sharda terug. “Maar partners van Open Doors bemoedigden mij op zoveel manieren. Ze stonden naast ons, baden met ons en steunden ons ook met een financiële bijdrage. Ik ben zo dankbaar voor hun aanwezigheid, het heeft een wereld van verschil gemaakt.”

‘Hij kan iedereen gebruiken’

“Ik houd altijd één ding in herinnering: de Here God kan iedereen gebruiken. Ik ben helemaal niet hoog opgeleid; tot mijn bekering was ik een depressieve, wanhopige vrouw die overwoog zelfmoord te plegen. Toen ik besefte dat de Here God ongelofelijk veel van mij hield, kreeg mijn leven een nieuwe richting.”

“Ondanks alle uitdagingen die ik tegenkom, doe ik alleen de dingen die God op mijn hart legt om te doen”, vervolgt Sharda. “Ik deel Zijn liefde met andere mensen en zie dingen tot stand komen waar ik nooit aan gedacht zou hebben. Alle eer aan Hem!”

Gebedspunten:
  • Dank de Here God voor de positiviteit die Sharda uitstraalt naar haar omgeving en ook naar ons als lezers. Bid dat ze de Here God nog beter leert kennen en Zijn licht vol vuur blijft verspreiden.
  • Sharda ontving vijf naaimachines van partners van Open Doors, zodat ze vrouwen in haar gemeenschap kan voorzien van werk. Bid dat Sharda de gelegenheid krijgt om het evangelie ook met deze vrouwen te delen.
  • Bid voor Rohan die al op jonge leeftijd ervaart wat het betekent om bij de Here Jezus te horen. Bid dat hij ervaart dat de Here God bij hem is nu hij niet meer bij zijn moeder woont.
* Schuilnaam