Toen Islamitische Staat (IS) Syrië binnenviel, vluchtte Alya met haar man en vijf kinderen in 2012 naar Raqqa. Maar ook die stad viel in handen van IS. De sfeer in Raqqa werd verstikkend.

“Vrouwen moesten volledig in zwarte gewaden gekleed zijn”, vertelt Alya. “De IS-strijders waren geen echte moslims, zij brachten geen religie, ze waren moordenaars. We hebben verschrikkelijke dingen gezien: hoofden van mensen op hekken gespietst.”

Op de vlucht

Nadat haar zoon was omgekomen bij een bomaanslag en haar dochter bedreigd was door strijders van IS, vluchtten Alya en haar gezin naar Kamishli. Onderweg ontmoetten ze een predikant die aanbood hen te helpen. In eerste instantie wantrouwde Alya hem, maar toen haar gezin geen woning vond, vroeg ze hem toch om hulp. Zo hielp een christelijke predikant het moslimgezin aan een huis.

Thuiskomst

“Toen we in dat huis aankwamen, ervoer ik vrede”, zegt Alya. “Omdat ik meer wilde weten over het geloof van die predikant, ging ik voor het eerst naar een kerkdienst. De voorganger sprak over vergeving; dat wanneer iemand je op de ene wang slaat, je hem de andere wang moet toekeren. Dat raakte me diep en maakte mij aan het huilen.”

Thuis bleef Alya vasthouden aan haar islamitische gebeden. Toch besloot ze Bijbelstudie te gaan volgen. Ze voelde zich welkom en geliefd en ze leerde er bidden. “In de islam bidden we door te herhalen wat de voorganger zegt. Toen ik ging bidden als een christen, ervoer ik enorme opluchting. Mijn dagelijkse omstandigheden veranderden niet, maar ik begon te zien dat Jezus werkelijk is wie Hij zegt te zijn.”

Moslima wordt christen

Langzamerhand verdwenen haar moslimgebeden. “Ik kon niet langer doen alsof ik een moslim was”, zegt Alya. “Ik begon met Jezus te praten.” De verandering bij Alya bleef niet onopgemerkt in haar omgeving. Haar broer stopte zijn financiële steun aan haar gezin. Alya krijgt nu steun vanuit de kerk. Haar kinderen zijn getrouwd, en net als haar man blijven zij moslim. Ze accepteren het nieuwe geloof van hun moeder, zolang zij het niet tegen hun echtgenoten zegt. Alya is geduldig. “Jezus is nu mijn leven. Ik hoop dat ook eens mijn familie wordt gered.”

Dank- en gebedspunten

  • Dank de Here God voor de ontmoeting die Alya had met de predikant. Dank dat Alya nu de Here Jezus kent en met Hem leeft.
  • Bid voor de echtgenoot en kinderen van Alya. Bid dat er een verlangen in hun hart ontstaat naar de God van Alya.
  • Bid voor broers en zussen in Syrië. Het leven is er zwaar. Er zijn nog steeds grote voedseltekorten en veel mensen zijn de wanhoop nabij.