‘Het was een gezegend moment voor onze kerk’

Terwijl de hele wereld zucht onder de gevolgen van de coronacrisis, zijn er gelukkig ook prachtige tekenen van Gods Koninkrijk die we graag met jullie delen.

Een kleine kerk in Bangladesh liet ons via de lokale Open Doors-partner weten dat in hun dorp steeds meer mensen tot geloof komen en zich laten dopen. In dit dorpje in het noordoosten van Bangladesh werden afgelopen maand vijftien mensen in het openbaar gedoopt: een wonder! 

Bovendien opmerkelijk nieuws want de meerderheid van de bevolking in Bangladesh is moslim. Iedereen die zich laat dopen weet van tevoren welke risico’s dit met zich meebrengt. Desondanks kozen deze mensen ervoor om de overstap naar het christelijk geloof te maken. 

Open Doors-partner Peter zegt: ‘’Het was een gezegend moment voor onze kerk. In februari dit jaar werden ook al tien mensen uit ons dorp gedoopt. Er was een andere groep die zich ook wilde laten dopen, maar door de lockdown hebben we hun doop moeten uitstellen tot afgelopen maand.’’ 

Sommige nieuwe gelovigen hadden een keuze voor het christelijk geloof gemaakt nadat ze deelgenomen hadden aan het alfabetiseringsprogramma van Open Doors. Alle dopelingen kregen een Bijbel zodat ze voortaan zelf het woord van God kunnen lezen.

De twee zusjes Dewanti en Mayna, waren de eerste vrouwen die deelnamen aan het alfabetiseringsprogramma in het dorp die zich lieten dopen. Ze waren in het dorp komen wonen in 2017. Daar kwamen ze in contact met Simon die het evangelie met hen deelde. Simon had al lange tijd met de mannen en de kinderen gewerkt, maar kwam pas later in contact met de zusjes. Hij nodigde Dewanti en Mayna uit voor het alfabetiseringsprogramma en de rest van het verhaal las je hierboven al. 

Behalve deze vrouwen zijn in de afgelopen drie jaar al twintig gezinnen tot geloof gekomen en gedoopt in dit dorp, vertelt broeder Simon. ‘’Ze wisten heel goed dat een verandering van geloof vervolging en mogelijk sociale uitsluiting met zich mee zou brengen in de traditionele geloofsgemeenschap. Maar ik ben onder de indruk van hun eenheid en vasthoudendheid in het geloof in Jezus Christus.’’

Dank-en gebedspunten

  • Dank de Here God voor al deze mensen die werden gedoopt.
  • Dank dat zelfs de coronapandemie niet in staat was om deze dorpelingen te weerhouden van hun doop. 
  • Bid dat deze nieuwe gelovigen een zout en een licht in hun eigen gemeenschap zijn en dat ze verder groeien in hun jonge geloof.