Een paar jaar geleden hoorde Sozan (22) voor het eerst over de Here Jezus. “Mijn broer vertelde mij dat Jezus de enige Redder is. Ik weigerde naar hem te luisteren.” Maar zijn woorden vonden toch een plekje in Sozans hart.

Nieuwsgierig naar meer besloot ze de Bijbel te lezen. “Toen ik begon, las ik de tekst uit Matteüs 11:28: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven’. De Here Jezus raakte mijn hart aan door dat vers.”

‘Wees niet bang’

Omdat ze wisten dat we christen waren geworden, begonnen mensen in de buurt negatief over ons te doen. Op een dag, ik denk een week of zes na mijn bekering, liep ik met mijn zus Arya op straat. Een groepje mannen kwam op ons af en begon ons te intimideren. We waren doodsbang dat ze ons zouden vermoorden. Op dat moment verscheen de Here Jezus aan mij. Hij zei: ‘Wees niet bang’. Meteen daarna boden de mannen hun excuses aan en verdwenen. Zoiets kan alleen de Here God doen.”

Bijna een jaar geleden maakten Sozan en haar familie angstige momenten door toen dichtbij hun huis in Kamishli een bom ontplofte. In oktober 2019 viel het Turkse leger het noorden van Syrië binnen, wat uitmondde in hevige gevechten. “We waren bang. We baden terwijl we bommen hoorden ontploffen.”

Kerk als baken van hoop

Sozan en haar familie ontvingen steun via een Center of Hope in Kamishli. “We hadden het moeilijk en we zijn heel dankbaar voor de hulp die kwam. We kregen praktische hulp en een veilige plek toen vervolging op ons pad kwam. Doordat christenen naar ons hebben omgezien, weten we dat de Here God ons niet alleen liet.”

Sozan zet zich nu zelf actief in voor het kinderwerk in haar kerk. “Ik vind het ontzettend leuk om kinderen iets te leren, zij zijn zo open en flexibel. De boodschap van de Here Jezus is voor hen makkelijker aan te nemen dan voor volwassen. En voor hen is het beter dat zij Jezus op jonge leeftijd leren kennen.”

Dank- en gebedspunten

  • Dank de Here God dat Hij verscheen in het leven van Sozan. Dank dat ze Hem aannam als haar Verlosser.
  • Bid dat het sterke geloof van Sozan mensen om haar heen bemoedigt en aanspoort. Bid om een zegen over haar werk onder kinderen uit de kerk.
  • Bid dat meer jonge vrouwen met een moslimachtergrond tot geloof komen in Syrië. Voor de Here God is niets onmogelijk.