Basisvoorzieningen kinderen Egypte

 

In de steden van Egypte, maar vooral op het platteland, heerst veel armoede. Bijna de helft van de kinderen en veertig procent van de volwassen bevolking leeft onder de armoedegrens. Hun ouders hebben moeite om in hun levensonderhoud te voorzien, waardoor de kinderen geen onderwijs kunnen volgen, een baan vinden en een goede toekomst opbouwen.

Open Doors helpt christelijke kinderen met basisvoorzieningen door voedselpakketten en kleding uit te delen aan 350 gezinnen. Daarnaast bezoeken medewerkers de kinderen om hen onderwijs te bieden en te begeleiden in financiële en geestelijke zaken. Ook organiseren veldwerkers 45 bijbelstudiegroepen en drie conferenties voor 550 kinderen en bieden ze microkredieten aan twintig gezinnen.
 

Help mee

Vervolgde christenen in Egypte vragen om basisvoorzieningen. Met uw hulp stellen we christenen in staat om sterk te staan en om te zien naar hun omgeving..
  

Doneer     Projectinfo 

*
*

Vul uw giftbedrag in hele euro’s in

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Verplichte velden
Ga verder