Brommers Mali

 

Na de burgeroorlog in 2012 vluchtten veel christenen uit het noorden naar het zuiden van het land. Moslimextremisten vernielden hun kerken en huizen. De christenen zijn bang om terug te keren. De moslims namen hun kerken in beslag en gebruiken ze als moskee. Christelijke scholen zijn veranderd in Koranscholen. Diegenen die terugkeren zijn getraumatiseerd door alle verwoestingen. Zij moeten hun leven weer helemaal opbouwen. Kerkleiders hebben onvoldoende Bijbels onderwijs en mogelijkheden om hun gemeenteleden goed te ondersteunen.

In samenwerking met lokale partners en kerken werkt Open Doors aan het versterken van christenen. Dit gebeurt door het verspreiden van bijbels, het organiseren van discipelschaps- en leiderschapstrainingen en het versterken van kerkleiders in hun bediening. Kerkleiders krijgen een brommer om kerkleden te bezoeken die in verafgelegen gebieden wonen en veel stress ervaren. Tegelijkertijd kunnen zij het Evangelie delen met christenen en niet christenen.
 

Help mee

Kerkleiders in Mali vragen om ondersteuning bij hun werk. Met uw hulp stellen we christenen in staat om sterk te staan en om te zien naar hun omgeving.
 

Doneer     Projectinfo 

*
*

Vul uw giftbedrag in hele euro’s in

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Verplichte velden
Ga verder