Sinds het begin van de oorlog in Syrië verspreidt Open Doors noodhulp via lokale kerken. Hoewel voedselhulp nog steeds hard nodig is, richten we ons ook volop op de wederopbouw. Door te helpen met het herstellen van huizen, maar bijvoorbeeld ook door traumazorg te bieden.

Open Doors is met lokale kerken en partners druk bezig met het starten van ‘Centers of Hope’. Dat zijn kerken die naast de gebruikelijke kerkelijke activiteiten, ook praktische, psychologische en sociale hulp bieden aan de lokale gemeenschap. Op dit moment zijn er zestien centra actief. Ons doel is dat er in 2020 zestig Centers of Hope zijn.

Waarvoor kunnen Syriërs in een Center of Hope terecht?

 • Voedselpakketten
  Verspreiding onder weduwen, gezinnen zonder kostwinner, ouderen en chronisch zieken.
   
 • Traumazorg
  Zowel volwassenen als kinderen ontvangen hulp om oorlogstrauma’s te verwerken.
   
 • Hulp bij werk en inkomen
  Christenen krijgen hulp bij het zoeken naar werk of kunnen met financiële hulp zelf een bedrijf opzetten of een beroepsopleiding volgen.
   
 • Bijscholing voor kinderen
  Door de oorlog zijn twee miljoen kinderen onderwijs misgelopen, waardoor bijvoorbeeld het risico op analfabetisme groot is. 
   
 • Jongerengroepen
  Sociale activiteiten en Bijbelstudiegroepen speciaal voor jongeren.
   
 • Alpha-cursus
  Mensen komen naar de kerk voor hulp én om het evangelie te horen. Voor hen is er een basiscursus over het christelijk geloof.
   
 • Kinderactiviteiten
  Alle kinderen zijn welkom op de zondagsschool, Engelse les, sport- en spelactiviteiten.
   
 • Zorg voor ouderen
  Omdat veel jongeren uit Syrië zijn vertrokken, missen vele ouderen de kinderen die anders voor hen zouden hebben gezorgd.
   
 • Opbouwend contact
  Door vrouwengroepen, mannengroepen en de Marriage Course bouwen Syrische christenen aan hun geestelijk leven en sociale contacten.