Zondagsschool Laos

 

Christenen in Laos hebben meestal een boeddhistische achtergrond waarin animistische gebruiken verweven zijn. Ouders hebben daardoor onvoldoende kennis om hun kinderen goed te kunnen onderwijzen over de Bijbelse principes. Daarnaast zijn er voor kinderen vaak weinig materialen beschikbaar, vooral in verafgelegen dorpen, om het Evangelie te horen en de Bijbel verhalen te lezen.

Sinds 2014 organiseren veldwerkers een training voor Hmong-zondagsschoolleiders, een grote inheemse bevolkingsgroep in Laos. Zij leren Bijbelse principes en krijgen onderwijs om op creatieve manieren kinderen te vertellen over de Here Jezus. Daarbij ontvangen de zondagsschoolleiders een pakket met spelletjes, liederen en een handleiding met activiteiten waarmee zij Bijbelverhalen aan kinderen kunnen doorgeven. Ook leren kinderen de verhalen met elkaar te delen.
 

Help mee

De vervolgde kerk vraagt om praktische hulp: het verzorgen van trainingen en materialen voor zondags-schoolleiders in Laos. Met uw hulp stellen we christenen in staat om sterk te staan, hun plek in te nemen in de kerk, hun samenleving op te bouwen en om te zien naar hun omgeving.
 

Doneer     Projectinfo 

*
*

Vul uw giftbedrag in hele euro’s in

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Verplichte velden
Ga verder