Officieel is er godsdienstvrijheid in Koeweit, maar in de praktijk hebben veel christenen het moeilijk.  Buitenlandse christenen kunnen in vrijheid hun geloof beleven, zo lang ze maar niet evangeliseren. Maar moslims die zich bekeren tot het christelijk geloof worden onderdrukt.

De situatie voor christenen

De overheid, de lokale gemeenschap en de familie oefenen veel druk uit op christenen met een islamitische achtergrond. Bekering van de islam kan leiden tot juridische problemen in persoonlijke status en eigendomszaken. De mate van vervolging is afhankelijk van het soort gemeenschap waarvan mensen deel uitmaken. Soms worden moslimbekeerlingen gediscrimineerd, geïntimideerd en in de gaten gehouden.

In Koeweit werken veel buitenlandse christenen, meestal afkomstig van de Filipijnen. Een deel van hen ervaart godsdienstvrijheid, en mag naar christelijke bijeenkomsten – hoewel er veel te weinig plekken zijn voor het aantal christenen. Een ander deel wordt gediscrimineerd en zelfs misbruikt, met name vrouwelijk huishoudelijk personeel en christenen met een islamitische achtergrond.

Voorbeelden van vervolging

  • Een vergunning voor christelijke bijeenkomsten wordt zelden gegeven. Er zijn te weinig plekken om samen te komen, hierdoor is er soms spanning tussen groepen christenen.
  • Christenen zijn gedwongen de islamitische normen en waarden in het dagelijks leven te respecteren. De overheid verbiedt elke vorm van christelijk onderwijs en kinderen moeten verplicht naar islamitische scholen.
  • Evangelisatie is strafbaar, christenen die openlijk praten over hun geloof lopen kans gediscrimineerd en mishandeld te worden. Zij worden onder druk gezet om hun geloof in de Here Jezus te verloochenen.

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor geloofsgenoten in het Midden-Oosten. Bidt u mee?

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over eventuele activiteiten in dit land.

Bekijk het land op de 47e plaats: Indonesië.

Ga verder naar het land op de 49e plaats: Kenia.