Iedere Maleisiër wordt geacht moslim te zijn. Het is verboden je te bekeren tot het christendom. De overwegend islamitische overheid probeert de invloed van de islam op de maatschappij te vergroten. Christenen hebben het moeilijk. Familieleden zetten christenen met een moslimachtergrond onder druk. Ook het islamitisch extremisme vormt in toenemende mate een bedreiging.

 • Regio: Azië
 • Hoofdreligie: islam
 • Inwoners: 32.454.000
 • Christelijke bevolking: 2.951.000
 • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking en dictatoriale paranoia
 • Meest merkbaar in: familieverband, gemeenschapsleven en persoonlijke levenssfeer
De situatie voor christenen
Christenen worden agressief benaderd om zich te bekeren tot de islam. Vooral in Oost-Maleisië, waar de meeste christenen zich bevinden. Deze manier van onderdrukking vormt een bedreiging voor de christelijke gemeenschap in Maleisië; sommigen bezwijken onder de druk.

Vooral ex-moslims die christen zijn geworden, ervaren vervolging. In het geheim komen ze samen. Wordt hun geloof ontdekt, dan is de kans groot dat ze te maken krijgen met geweld door familieleden. Ze worden op allerlei manieren gestraft. Sommige bekeerlingen worden gedwongen van hun partner te scheiden. Anderen verdwijnen in een islamitisch heropvoedingskamp.

De meeste christenen in Maleisië behoren tot etnische minderheden. Zij hebben te maken met discriminatie vanuit de overheid; vanwege hun etniciteit én hun religie. De overheid houdt hun kerken nauwlettend in de gaten. Vooral niet-traditionele christenen zijn het doelwit. Omdat ze meestal actiever zijn in het getuigen van hun geloof. Daarnaast worden ze gediscrimineerd door dorpsgenoten, die hen bijvoorbeeld de toegang tot water en elektriciteit ontzeggen.

Voorbeelden van vervolging
 • Pastor Raymond Koh werd in 2017 ontvoerd. Nog steeds is niet duidelijk wat er met hem is gebeurd en wie zijn ontvoerders waren. Onlangs werd zijn vrouw ondervraagd.
 • Aina is geboren als moslim, maar bekeerde zich tot het christendom. Ze trouwde met een christelijke man, maar het huwelijk is niet officieel. Als het stel kinderen zou krijgen en de autoriteiten ontdekken dat ze christen is, bestaat de kans dat de kinderen worden weggenomen.
Wat doet Open Doors?
Open Doors versterkt de kerk in Maleisië met name door:
 • Het geven van trainingen
 • Verspreiden van Bijbels en christelijke boeken
 • Faciliteren van bijeenkomsten om eenheid te bevorderen
 • Sociaaleconomische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten