De situatie voor christenen

Rusland ziet niet-traditionele christelijke gemeenschappen als sektes die de Russisch-Orthodoxe Kerk leegroven. Russische christenen hebben het mede daardoor zwaar. In het Kaukakus-gebied strijden bovendien islamitische militanten tegen het leger, omdat zij een islamitisch emiraat willen bewerkstelligen. Veel mensen moeten daardoor de regio ontvluchten.

Russische christenen met een moslimachtergrond hebben het zwaar, vooral als zij blijven in het Kaukakus-gebied. Vaak houden ze hun geloof voor zichzelf omdat familie, vrienden, de lokale gemeenschap en islamitische leraren er alles aan zullen doen om hen terug te laten keren naar de islam. Sommige christenen worden opgesloten, anderen lopen het risico vermoord te worden. Praten met andere moslims over het geloof is in deze gebieden ten strengste verboden. Voor ouders is het dan ook erg moeilijk om hun kinderen een christelijke opvoeding te geven.

In de gebieden waar eerder twee aanslagen plaatsvonden lopen kerken leeg. Veel christenen zijn gevlucht naar veiligere gebieden waar minder dreiging is. Christenen die wel blijven, ervaren veel druk vanuit de moslimgemeenschap in bijvoorbeeld werk en studie. Ook mogen ze nauwelijks deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Voorbeelden van vervolging:

  • Niet-traditionele christelijke gemeenschappen worden regelmatig aangevallen in moslimgebieden omdat ze ervan verdacht worden actief te evangeliseren.
  • Deze christelijke gemeenschappen worden door de Russisch-Orthodoxe Kerk gezien als sektes en beschuldigd van ketterij.
  • In sommige gebieden is het gevaarlijk om christelijk materiaal te bezitten.
  • In bepaalde gebieden worden kinderen van bekeerde moslims door familieleden bij hun ouders weggehaald, tijdelijk of permanent.

Wat doet Open Doors?

  • Open Doors steunt christenen die gevangen gezet worden of zijn uitgesloten van het gemeenschapsleven.
  • Open Doors zet sociaaleconomische projecten op om de vervolgde kerk te steunen.
  • Open Doors biedt training aan voor kinderen en jongeren.
  • Open Doors steunt christenen die gevangen gezet worden of zijn uitgesloten van het gemeenschapsleven.
  • Open Doors zet sociaaleconomische projecten op om de vervolgde kerk te steunen.
  • Open Doors biedt training aan voor kinderen en jongeren.