In Saudi-Arabië zijn bewoners verplicht de islam te volgen. Ruim negentig procent van de Saudiërs hangt zelfs het wahhabisme aan, een strenge vorm van de islam. Het is verboden in het openbaar een andere godsdienst te belijden. Ook is er veel sprake van antichristelijke gevoelens onder de bevolking.

De situatie voor christenen

Van de ruim 1,2 miljoen christenen in Saudi-Arabië komt het grootste gedeelte niet uit het land zelf. De meeste expats (buitenlanders) komen uit arme landen in Azië en Afrika. Deze mensen worden vaak al slechter behandeld dan Saudiërs, maar als dan ook nog blijkt dat ze christen zijn, wordt hun leven vaak nog zwaarder.

Het is verboden voor expats om met moslims over hun geloof te praten. Ze mogen niet met anderen samenkomen, want dan lopen ze het risico om uitgezet te worden. Een klein aantal Saudische christenen met islamitische achtergrond leeft onder nog grotere druk, vooral vanuit hun families. Hun families doen er alles aan om hen terug te laten keren tot de islam. De meeste gelovigen (van wat voor achtergrond dan ook) belijden hun geloof dan ook in het diepste geheim.

Ondanks alles blijft het aantal christenen in Saudi-Arabië langzaam toenemen. Dit komt omdat christenen steeds vrijmoediger op verschillende manieren over het evangelie praten. Ze doen dit bijvoorbeeld via radio, televisie of het internet.

Voorbeelden van vervolging

  • Het is in Saudi-Arabië niet mogelijk voor ouders om hun kinderen christelijk op te voeden.
  • Als een vrouw christen wordt, loopt ze het risico mishandeld, opgesloten, uitgehuwelijkt of verstoten te worden.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in op het Arabisch Schiereiland onder andere door:

  • wereldwijd de kerk op te roepen tot gebed voor de kerk op het Arabisch Schiereiland
  • het verspreiden van Bijbels
  • training van gelovigen en voorgangers
  • wereldwijd de kerk op te roepen tot gebed voor de kerk op het Arabisch Schiereiland
  • het verspreiden van Bijbels
  • training van gelovigen en voorgangers

Bekijk het land op de 13e plaats: Soedan.

Ga verder naar het land op de 15e plaats: Malediven.