Saudi-Arabië is een zeer conservatieve islamitische natie. Het is een van de weinige landen ter wereld waar kerkgebouwen verboden zijn. Christelijke gastarbeiders, vooral die uit Azië en Afrika, worden vaak uitgebuit en gediscrimineerd vanwege hun etniciteit, maar ook om hun christelijk geloof. Niet-islamitische dienstmeisjes worden geregeld straffeloos misbruikt. Een gastarbeider die openlijk spreekt over zijn of haar geloof riskeert opsluiting en uitzetting.

De situatie voor christenen

De streng-islamitische samenleving ziet nauwlettend toe op elke afwijking van het standaardgedrag. Bekeerlingen riskeren publiekelijk aan de schandpaal te worden genageld, al dan niet op een gewelddadige manier. De familie van een bekeerling kan de echte reden voor deze mishandeling verdoezelen door leugens over hen te verspreiden, waardoor de psychische schade voor de bekeerling nog erger wordt.

Een Saudische vrouw die zich bekeert riskeert huisarrest, uithuwelijking aan een moslim of eerwraak. Is de vrouw al getrouwd, dan kan haar man van haar scheiden en haar de toegang tot huis en kinderen ontzeggen. Zij verliest hoe dan ook vaak haar middelen van bestaan. Ook mannen en jongens die zich bekeren lopen veel kans het huis uit te worden gezet.

Sommige bekeerlingen delen hun geloof via internet en christelijke satelliettelevisiekanalen. Dit leidde het afgelopen jaar in sommige gevallen tot ernstige repercussies van hun familieleden en de autoriteiten.

Ontmoet Adam*

“Ik dank God voor Zijn gaven, en voor uw steun en hulp om mij in veiligheid te brengen. Ik kan weer echt leven.”

Adam, een gelovige die Saudi-Arabië ontvluchtte nadat hij om zijn geloof gevangen was gezet.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Saudi-Arabië onder andere door:

  • op te roepen tot gebed
  • christelijke lectuur te verspreiden
  • trainingen te geven voor voorgangers en gelovigen
  • op te roepen tot gebed
  • christelijke lectuur te verspreiden
  • trainingen te geven voor voorgangers en gelovigen

* Schuilnaam